Syke av avvisning

Homofile tar skade av foreldre som avfeier deres legning i ungdomsåra. For første gang ser forskerne en klar sammenheng.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Å stå frem som homofil når man er ung, kan oppleves som svært tungt. Noen blir møtt med negative reaksjoner, dessverre også fra foreldrene.

Nå viser en fersk studie fra USA at lesbiske, homofile og biseksuelle tar skade av foreldre som ikke vil vite av deres seksuelle legning.

I voksen alder får de avviste betydelig mer psykiske problemer enn homofile med et tolerant opphav.

Depresjoner og selvmordstanker

Studien omfattet 224 lesbiske, homofile og biseksuelle i alderen 21 til 25 år fra California-distriktet. Samtlige hadde angloamerikansk eller latinamerikansk herkomst.

Gruppen som hadde opplevd mye forakt fra mor eller far, hadde forsøkt å ta sitt eget liv 8,4 ganger oftere enn sine frender som hadde erfart lite eller ingen avvisning.

Videre var det blant de avfeide nesten seks ganger så mange som rapporterte om tunge depresjoner. Den samme gruppen eksperimenterte nesten fire ganger mer med narkotika og ubeskyttet sex i miljøer med utbredt Hiv-smitte.

Det var de latinamerikanske guttene som hadde møtt flest negative reaksjoner fra foreldrene.

Studien ble utført ved San Francisco State University og er nylig publisert i det anerkjente forskningstidsskriftet Pediatrics som omhandler pediatri og læren om barnesykdommer.

Et familieproblem

Nå ønsker forfatterne bak studien at deres funn skal danne grunnlag for nye behandlingsmåter av homofile og biseksuelle med psykiske problemer.

- For første gang har forskningen påvist en klar forbindelse mellom foreldrenes negative holdninger og barnas mentale helse i voksen alder, sier hovedforfatter bak studien Caitlin Ryan i en pressemelding.

Ryan understreker at studien gir en viktig nøkkel til problemet. Kunnskapen kan endre vår forståelse av hvordan vi kan forebygge psykiske problemer blant homofile, lesbiske og biseksuelle.

Hjelpeapparatet rundt homofile har til nå i veldig stor grad fokusert på pasientene selv. Man har ikke hatt nok kunnskap om hvilken virkning familien egentlig har på ungdommens utvikling, heter det i pressemeldingen.

Endring i familiens oppførsel kan altså være utslagsgivende.

Ingen tilsvarende studier i Norge

Forsker og førsteamanuensis Heidi Eng ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo har forsket på idrettsutøvere som lever lesbisk/homofilt. Hun kjenner ikke til studien fra San Francisco, men kan uttale på generelt grunnlag at det finnes få tilsvarende studier i Norge.

1. amanuensis dr. scient Hieid Eng. Diakonhjemmet Høgskole, Oslo

- Slike studier er utvilsomt viktige så lenge vi vet at ungdom sliter med voksne som ikke anerkjenner deres liv og følelser, sier hun til forskning.no.

Eng er likevel kritisk fordi hun mener at slike studier også fokuserer for mye på elendige livsvilkår blant de homofile. Hun er lei av at homofile ofte blir presentert gjennom beskrivelser av problemer og smerte.

- Et slikt fokus forsterker oppfatningen om at det er fryktelig vanskelig å leve et annet liv enn det normative heterofile.

- Men du kan vel ikke se bort fra at disse unge menneskene lider under manglende anerkjennelse under oppveksten, og at dette er viktig kunnskap?

- Ja, dette er viktig kunnskap, og jeg har selv bidratt i egen forskning til å rette søkelyset på homofobi og mistrivsel i idretten. Men nå mener jeg at vi i Norge trenger en større oppmerksomhet omkring at et annerledes liv også kan være noe positivt.

Høna eller egget

Eng kaller det en høna-eller-egget problematikk. Dersom det var et større fokus i offentligheten på det gode skeive livet, ville foreldrene muligens møte sine barn med andre holdninger.

- Mange foreldre er redde for at barna skal få det vanskelig som voksne. Kanskje de hadde handlet annerledes dersom de visste at det å skille seg ut også er en positiv opplevelse for mange.

- Her har forskningen en stor oppgave fremover. Vi må i større grad få frem at det er mange lesbiske og homofile som også lever lykkelig.

Ifølge Eng har vi til nå hatt for mye elendighetsperspektiv i homoforskningen

- Vi trenger dessuten flere studier om hvordan elendighetsbeskrivelser og problemfokus disiplinerer folk inn i tradisjonelle holdninger om hva som er et godt liv.

- Deler av homoforskningen er dessuten politisk problematisk. Den blir brukt til å konstatere at de homofile har det elendig. Først når de stakkarsliggjøres, kommer det penger fra myndighetene til holdningsarbeid. For å få fokus og bevilgninger må man fortsatt fremstille homofile/lesbiske som offer.

Referanse:

Caitlin Ryan, PhD, ACSWa, David Huebner, PhD, MPHb, Rafael M. Diaz, PhDa and Jorge Sanchez, BAa Family Rejection as a Predictor of Negative Health Outcomes in White and Latino Lesbian, Gay, and Bisexual Young Adults PEDIATRICS - Official Journal of the American Academy of Pediatrics.

Powered by Labrador CMS