Skytevåpen gir flere selvmord

En ny amerikansk undersøkelse viser en sterk sammenheng mellom selvmord og det å ha skytevåpen i hjemmet. I Norge har forskere merket lignende mekanismer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskere ved Harvard School of Public Health har i en ny undersøkelse sammenlignet hyppigheten av privat eierskap av våpen og selvmord.

Det er første gang en slik undersøkelse er blitt gjennomført i USA. Resultatene er publisert i tidsskriftet Study of Trauma.

Viktig dødsårsak

Selvmord er en av de 15 største dødsårsakene i USA. For mennesker under 45 år er det en av de tre største. Bare i 2004 tok 32 439 amerikanere i denne aldersgruppa sitt eget liv, og halvparten av disse brukte et skytevåpen.

De som har skytevåpen i hjemmet, bruker dem når de forsøker å begå selvmord.

Bare fem prosent av alle selvmordstilfellene brukte skytevåpen, men av disse klarte 90 prosent å få gjennomført selvmordet.

Til sammenligning er den vanligste formen for selvmordsforsøk å bruke medikamenter, noe som utgjør 75 prosent av alle tilfellene. Her et det en lavere andel som lykkes.

- Det er mindre sannsynlig at folk dør av selvmordsforsøkene når de ikke har våpen i hjemmet, sier Matthew Miller, som var hovedforfatter av rapporten.

Skytevåpen = selvmord

Miller og hans kolleger har tatt for seg USA, delstat for delstat. Undersøkelsen konkluderer med at det er sterk sammenheng mellom selvmord og mange skytevåpen på private hender.

I stater der mange husholdninger har skytevåpen, er selvmordstallene høyere både for menn, kvinner og barn.

I de 15 delstatene som hadde størst hyppighet av private våpen var det dobbelt så mange selvmord som i de seks delstatene med lavest våpentetthet, selv om befolkningstallene i de to gruppene var omtrent de samme.

"Fredrik Walby. Foto: Universitetet i Oslo."

Forskerne justerte også for årsaker som knyttes til høyere selvmordshyppighet, slik som arbeidsløshet, alkoholproblemer, psykiske og økonomiske problemer.

- Få våpnene ut av huset

Matthew Miller mener at den beste måten å hindre at våpnene brukes til selvmord er å ikke ha våpen i huset.

- Det nest beste er å sørge for at alle skytevåpen og ammunisjon er trygt låst inne, og at ammunisjon lagres et annet sted enn våpnene, sier han.

Miller peker særlig på faren for at impulsive ungdommer griper til skytevåpen.

Skyteselvmord ned i Norge

Fredrik Walby er forsker ved Seksjon for selvmordsforskning og forebygging ved Institutt for psykiatri i Oslo.

- Det er mange våpen i Norge, i forhold til land det er naturlig å sammenligne oss med, og disse våpnene brukes. Skyteselvmord er en vanlig selvmordsmetode her til lands, sier Walby.

Likevel har antallet skyteselvmord gått ned i løpet av nittitallet.

- Vi tror dette har sammenheng med at det er kommet flere restriksjoner på våpensalg er til lands.

- Tidligere fikk man kjøpt våpen som hagler over disk, og vi vet fra undersøkelser fra USA at de som har kjøpt våpen over disk har en forhøyet sannsynlighet for å begå selvmord.

Walby mener dette skyldes at en del kjøper våpnene nettopp for å begå selvmord.

- Men ved at de ikke får ta med seg våpenet hjem med en gang, skapes det en buffersone som gir folk tid til å tenke seg om flere ganger, sier Walby.

Powered by Labrador CMS