Professor i psykologi ved NTNU, Leif Edward Ottesen Kennair, mener at det er frustrerende at så mange mennesker går rundt med tapt livskvalitet fordi de har angst og fobier, når det er så enkelt å behandle. Her behandler han en jente som er livredd for edderkopper. (Foto: Fra en kortfilm av Frode Vestad)

Psykologer inviterer oss inn i terapi-rommet

Sliter du med edderkoppfobi? Angst for å være alene? Eller er du livredd for bakterier? Nå kan du bli med inn i terapirommet og se hvordan psykologer kurerer slike lidelser.

Avdeling for barne- og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus har lagd tre kortfilmer om behandling av angst, fobi og tvangslidelser.

Ideen kommer fra forsker og psykologspesialist Åshild Tellefsen Håland, forsker ved ABUP.  Hun jobber i en prosjektgruppe med erfarne terapeuter og forsker selv på eksponeringsbehandling av pasienter med  angst og tvangslidelser.

– Det er skrevet svært mye om kognitiv terapi, men jeg synes det er en mangel på gode demonstrasjoner av hvordan terapeuter gjør dette arbeidet i praksis. Det kan derfor være nyttig å ha disse filmene i veiledning og opplæringen av terapeuter.

Også for dem som sliter

Åshild Tellefsen Håland står bak tre kortfilmen som demonstrerer hvordan kognitiv terapi utføres i terapirommet. (Foto: ABUP)

Målgruppen for filmene er ikke bare behandlere. Også de som sliter med angst, fobi eller tvangslidelser og deres pårørende kan ha nytte av å se filmene, mener Håland.

– Vi håper at noen som sliter med dette, kan bli motivert til å prøve behandling eller at de får tips til hvordan de kan hjelpe seg selv.

Generelt viser forskningen at det er god hjelp å få for slike lidelser.

Kognitiv atferdsterapi, i form av  eksponering for det du er livredd for, er en viktig del av dette. Sliter du med sosial angst må du ut og møte folk. Er du ekstremt redd for edderkopper, må du se og kanskje ta på dem for at du skal komme over angsten. Er du redd for bakterier, må du eksponeres for dem.

Angstpasienter gjør vanligvis det motsatte. Deres hovedstrategi er unngå det de er mest redd for.

Viktig folkeopplysning

Professor i psykologi ved NTNU, Leif Edward Ottesen Kennair, mener at det er frustrerende at så mange mennesker går rundt med tapt livskvalitet fordi de har angst og fobier, når det er så enkelt å behandle.

Han er terapeuten i filmen om edderkoppfobi.

– Jeg håper at filmen viser at vi som jobber med dette i terapirommet, er forsiktige og tålmodige. Jenta i filmen om edderkopper er ikke skuespiller, men en ekte pasient. Hun er livredd for edderkoppen jeg har i glasset. Jeg viser hvordan vi forsiktig nærmer oss problemet.

Kennair mener filmen er god folkeopplysning.

– Vi viser at vi kan behandle denne type angst svært effektivt.

Edderkoppfobi er enkelt å kurere

Det er stort forskjell på hvor lett det er å kurere angst, fobi og tvangslidelser.

De fleste med ulike angstlidelser blir godt hjulpet etter 5-12 timer med kognitiv atferdsterapi, mens edderkoppfobi vanligvis kureres gjennom to terapisesjoner som varer i bortimot 45-90 minutter.

– Fobi for edderkopper er ikke blant de mest alvorlige lidelsene vi møter. Grunnen til at vi valgte å lage kortfilm om denne behandlingen, er at denne terapitimen gir en god demonstrasjon på hva som skjer i all angstbehandling. Hvis du bare orker å stå i det og møte det du er redd for, kan behandlingen gå raskt. Problemet er at pasienten er redd for å kjenne på de ubehagelige følelsene, sier Håland.

Terapeut Solfrid Raknes viser i denne videoen hvordan hun behandler en ung jente som har separasjonsangst. Hun frykter for å være alene. 

Gir en behandlingsoptimisme

Når Kennair underviser leger, psykologer og studenter i behandling av fobi, liker han best å gjøre undervisningen så realistisk som mulig.

– Det kan være vanskelig å bruke autentiske situasjoner når jeg underviser 300–400 studenter. Men når jeg underviser mindre grupper av leger og psykologer er det alltid noen som er ekstremt redde for edderkopper.

Den som er mest redd, blir brukt til å demonstrere terapiformen.

Det skaper en behandlingsoptimisme å se at det er mulig å gjøre så mye i løpet av to terapitimer. Selv den som er mest redd, kan bli helt frisk i løpet av denne tiden.

Ikke alle trenger terapi

Rundt ti prosent av alle ungdom sliter med en angstlidelse. Sosial angst er den vanligste angstlidelsen blant de unge, forteller Håland.

Ikke alle trenger å gå til en terapeut for å få hjelp for sine lidelser, mener Håland. Noen kan ha god hjelp i å lære seg noen strategier for å nærme seg det de er redd for. De som har alvorlig angst eller tvangssymptomer, trenger derimot profesjonell hjelp.

Tre lidelser

Kortfilmene tar for seg tre lidelser.

I tillegg til edderkoppfobi, som behandles av Kennair, behandler psykologspesialist Solfrid Raknes en ung jente som har angst for å være alene.

De tredje filmen tar for seg redselen for bakterier. Her er det Håland som hjelper en jente som har angst for å bli smittet av bakterier.

ABUP på Sørlandet planlegger nå flere filmer om andre lidelser.

– Mange har sett filmene. Dette er absolutt noe vi ønsker å satse videre på hvis vi får midler til det, sier Håland.

Powered by Labrador CMS