– Dersom man etter hvert oppfatter anoreksi som både en psykisk og en metabolsk sykdom, vil kanskje interessen for å forsøke å utvikle medisiner for behandling bli stimulert, sier norsk forsker. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Kan ha funnet genetisk sårbarhet for anoreksi

Forskere har funnet en genvariant som er mer utbredt blant personer med anoreksi. Funnet kan tyde på at anoreksi ikke bare er en psykisk lidelse.

Forskere har lenge kjent til at noen er arvelig disponert for å få anoreksi. Tvillingstudier har blant annet vist dette.

Men nå har forskere for første gang funnet en genetisk forskjell mellom anoreksipasienter og en kontrollgruppe med personer uten anoreksi. Studien omfatter 14 000 deltakere fra flere land, hvor nordmenn også er med.

Genvarianten som forskerne fant hos flere av de med anoreksi, kan trolig forstyrre stoffskiftet.

– Genvarianten forekommer hyppigere hos de som har anoreksi enn i kontrollgruppen med friske personer, og kan antakelig bety at den bidrar til å gi en sårbarhet for å utvikle anoreksi, forklarer professor i psykiatri Ted Reichborn-Kjennerud i Folkehelseinstituttet til forskning.no.

Han var med i forskergruppen som rekrutterte norske deltakere til studien. Funnene ble nylig ble publisert i The American Journal of Psychiatry.

Kan være banebrytende

Resultatene er svært interessante, mener Reichborn-Kjennerud, som leder Folkehelseinstiuttets avdeling for psykiske lidelser.

– Dette antyder at det kan være for snevert å se på anoreksi som bare en psykisk lidelse, sier han.

Kan dette funnet medvirke til at stigmaet som mange med sykdommen opplever, kan bli borte?

– Ja, det kan tenkes. Det er nok mange med anoreksi som får høre at de bare må ta seg sammen og begynne å spise, sier professoren.

Samme gentype som ved diabetes 1 

Genvarianten som er funnet, er altså overrepresentert hos anorektikerne som er med i studien, sammenliknet med de i kontrollgruppen.

En genvariant er en spesiell utgave av ett eller flere gener på et spesielt område på et kromosom.

– Det betyr ikke at alle personer som har denne genvarianten utvikler anoreksi. Årsakssammenhengene for sykdommer som dette er kompliserte og innebærer et samspill mellom mange gener og miljøfaktorer, forklarer Reichborn-Kjennerud.

Genetiske faktorer representerer en sårbarhet.

Den samme genvarianten er forbundet med diabetes type 1, og autoimmune sykdommer som leddgikt.

– Kanskje vi snart kommer til å se på anoreksi ikke bare som en psykisk lidelse, men også som en metabolsk sykdom, sier Reichborn-Kjennerud.

Stoffskifte-forklaring

Men hvordan påvirker denne genvarianten rent konkret utviklingen av anoreksi?

– Man kan tenke seg at det er noe som skjer med omsetningen og nedbrytingen av næringsstoffer i kroppen. Det går vi ut fra siden genvarianten også er involvert i type 1-diabetes og i reguleringen av glukose og fettmetabolismen, forklarer professoren.

– Noe galt kan muligens inntreffe i metabolske reguleringer hos denne gruppen, for eksempel hvis de begynner å slanke seg, utdyper han. 

Kan være flere gener involvert

Forskeren understreker at det må flere studier til for å avklare sammenhengen ytterligere.

Han antar at forskerne på sikt vil finne mange flere genvarianter som er med på å forklare hvorfor noen får anoreksi.

– Hvis forskerne for eksempel er i stand til å øke antallet deltakere med anoreksi til 30 000 mot 3 000 som var med nå, vil de sannsynligvis finne flere gener som er involvert. Dette har skjedd med schizofreni, der det etter hvert er funnet over 150 gener som utgjør sårbarhetsfaktorer, sier han.

Kan kanskje produsere medisin i fremtiden

Han håper dette kan hjelpe forskere til en bedre forståelse av hva det er som skjer i kroppen hos de som utvikler anoreksi.

– Dersom man etter hvert oppfatter denne spiseforstyrrelsen som både en psykisk og en metabolsk sykdom, vil kanskje interessen for å forsøke å utvikle medisiner for behandling bli stimulert, sier Reichborn-Kjennerud.

I dag finnes det ikke noen godt dokumentert behandling av anoreksi.

Studien ble gjennomført av en internasjonal forskergruppe med rundt 220 forskere fra hele verden.

Fra Folkehelseinstituttet deltok også områdedirektør Gun Peggy Knudsen.

– Uten et bredt internasjonalt samarbeid ville det ikke ha vært mulig å samle et så stort utvalg av pasienter med anoreksi og friske personer i en kontrollgruppe – og dermed oppdage at sykdommen har både metabolske og psykiatriske røtter, sier Knudsen.

Referanse: 

L. Duncan mf: Significant Locus and Metabolic Genetic Correlations Revealed in Genome-Wide Association Study of Anorexia Nervosa. Sammendrag. American Journal of Psychiatry. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.16121402

 

Powered by Labrador CMS