Like skoleflink med eldre far

Barn av eldre fedre får ikke dårligere karakterer på skolen, ifølge svensk studie. Enkelte studier har antydet at disse barna kunne ha vanskeligere for å lære enn andre.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: iStockphoto)

I mange land med høye inntekter venter menn lenger og lenger med å bli fedre.

Men forskere har lenge hatt en mistanke om at det å vente for lenge kan øke risikoen for at barnet kan utvikle lidelser som schizofreni og bipolar lidelse.

Noen studier har også antydet at barn av eldre fedre har dårligere forutsetninger for innlæring og tankevirksomhet.

Men en svensk studie av over 135 000 barn tyder på at barn av eldre fedre ikke får dårligere karakterer på skolen.

Forskerne så på barnas karakterer i deres siste år på ungdomsskolen, og fant ingen forskjell mellom de som hadde fedre i trettiårene og de med fedre på rundt femti. Da hadde forskerne også kontrollert for foreldrenes inntekts- og utdanningsnivå.

- Usikre studier

Ifølge Trine B. Haugen, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, er det mye usikkerhet knyttet til denne type forskning.

Hun sier det er lenge siden noen andrologiforskere sist uttalte seg skråsikkert om sammenhenger mellom eldre fedre og kognitive lidelser hos barna.

Andrologi er læren om menns hormoner, fruktbarhet og sykdommer.

- De eneste relativt sikre dataene er de som viser at det er en overhyppighet av ganske sjeldne sykdommer, som for eksempel en type dvergvekst. Man har også klare data på at det er en økt abortrisiko når fedrene er eldre.

- Klare aldringstegn

Haugen mener det er viktig at forskere har begynt å studere fedre nærmere, særlig fordi det nå har blitt så aktuelt.

- Når det gjelder mødre, så er det så tydelige risikoøkninger for genetiske feil etter hvert som man blir eldre.

- Det å tro at far er helt fritatt fordi han i teorien kan få barn så lenge han lever, er en forenkling av virkeligheten, fordi man også hos fedre ser klare aldringstegn, avslutter hun.

Referanse:

Anna C. Svensson et. al., Implications of Advancing Paternal Age: Does it Affect Offspring School Performance?, PLoS ONE, september 2011

Powered by Labrador CMS