Hasjpsykoser framskynder schizofreni

Hasjpsykoser kan være et forsvarsel om schizofreni under utvikling, viser en ny undersøkelse fra Aarhus Universitetshospital.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Cannabis

Cannabis – det aktive stoffet i hasj – blir opptatt av reseptorer i hjernen som er tett forbundet med hjernens belønningssystem, som aktiveres av stoffet dopamin.
 

Dopamin gir oss følelsen av velbehag, det blir frigitt av blant annet alkohol, heroin og kokain. Dopamin frigis også når vi spiser, beveger oss og har sex.

Les mer om dopamin i artikkelen Unge bliver lettere afhængige af stoffer

Hasjpsykoser

En hasjpsykose kan gi ulike symptomer.

Folk som har erfaringer med dem forteller at de hører stemmer, og de føler at kroppene deres blir styrt av andre. De føler seg overvåket og kanskje forfulgt.

De kan tro at de har en spesiell misjon i livet, som for eksempel at de tror de er Jesus.

De aller fleste tror ikke at det er noe galt med dem. De har med andre ord en manglende sykdomerkjennelse, noe som gjør behandling svært vanskelig. Dette kan resultere i tvangsinnleggelser, dersom leger vurderer at de er til fare for seg selv eller andre.

Cirka 15 prosent av de som røyker hasj forteller at de på et tidspunkt har opplevd noen av disse psykosesymptomene, men at de har forsvunnet etter kort tid. Hvis symptomene ikke forsvinner innen 48 timer etter at man har røkt hasj, stilles diagnosen: cannabis-indusert psykose.

Flere internasjonale undersøkelser peker på at hasjrøyking kan føre til schizofreni. Men psykolog og ph.d. Mikkel Arendt fra Århus Universitetshospital viser i en ny undersøkelse at hasjen i seg selv ikke bærer hele skylden for den alvorlige sinnslidelsen:

- Cirka en prosent av befolkningen utvikler schizofreni. Dette antallet har tilsynelatende ikke steget i Danmark, selv etter at hasj er blitt et alminnelig utbredt rusmiddel.

- Min forskning tyder på at hasjrøyking får schizofreni til å bryte ut i en yngre alder enn hos de som ikke røyker hasj. De hasjrøykende er i gjennomsnitt 24,6 år, mot normalt 30,7 år uten hasj, forteller Mikkel Arendt.

Dette betyr at selv om schizofrenien ikke direkte skyldes hasjen, så fremskynder hasjmisbruket tidspunktet for utviklingen av sykdommen.

Omkring halvparten av de som får diagnostisert en hasjpsykose utvikler senere schizofreni. Selv om omtrent like mange menn utvikler schizofreni som kvinner, så er det markant flere menn som blir schizofrene etter en hasjpsykose.

Unik dansk forskning

Mikkel Arendt har hatt mulighet til å undersøke et helt unikt statistisk materiale. Hittil har man på verdensplan undersøkt godt og vel 400 personer i forbindelse med hasjpsykoser. Den danske psykologen har undersøkt 535 personer og har fulgt dem over en lengre periode.

- Det er fordi vi i Danmark har registre og personnumre, forteller Arendt. Han kan med bakgrunn i det store materialet trekke langt sikrere konklusjoner fra sin nye undersøkelse.

Kronisk sykdom

Har man først fått diagnosen schizofreni, går de fleste dessverre en dyster framtid i møte.

- Sykdommen er oftest kronisk. Samtaleterapi kan ikke kurere sykdommen og hoveddelen av pasientene er nødt til å ta anti-psykotisk medisin for å holde symptomene i sjakk. Dessverre har medisinen mange bivirkninger, forklarer Mikkel Arendt.

Økologisk rus

Mange hasjbrukere hevder at det er et naturlig stoff, i motsetning til ecstasy og andre designerdrugs. Og de anser derfor hasj for å være mindre skadelig enn andre rusmidler. Men dette går ikke Mikkel Arendt god for:

- Det er noen fakta de da overser. Hampen som dyrkes i dag er langt mer foredlet enn på 1970-tallet. Det vil si at hasjen er mye sterkere, og den gir langt kraftigere virkning. Hasjtypen skunk er for eksempel veldig sterkt. Dette er altså et sterkt stoff, som påvirker hjernen.

Se til Sverige

Mikkel Arendts undersøkelse baserer seg utelukkende på danske pasienter med hasjpsykoser. Han kunne derfor godt tenke seg å sammenligne med tall fra land som Holland og Sverige:

- Det ville være interessant å sammenligne mine tall med svenske tall for hasjpsykoser og schizofreni. I Sverige røyker man langt mindre hasj enn i Danmark, fordi det er så kriminalisert.

- Hvis det er færre schizofrene i Sverige enn i Danmark, så kunne det tyde på at hasjrøyking kan føre til schizofreni, i stedet for bare å framskynde sykdommens frambrudd, avslutter Mikkel Arendt.

______________________________

© videnskab.dk. Oversatt av forskning.no

 

Powered by Labrador CMS