Hva skjedde med hockeykølla?

Hockeykøllegrafen i den forrige rapporten fra FNs klimapanel fremstilte temperaturutviklingen de siste 1 000 år, og skapte mye debatt i fagmiljøet. Innbytteren er nå gjemt bort i fagteksten som ikke publiseres før om flere måneder.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hockeykøllegrafen hadde en meget fremtredene plass i Summary for policymakers fra 2001.

Den ble etter hvert også et ikon for global oppvarming, fordi den ble brukt i alle presentasjoner av IPCC-rapporten.

Den nye versjonen av grafen er kun å finne i hovedrapporten på 1 600 sider, som ikke blir offentliggjort før i april eller mai.

- Hvorfor er ikke denne figuren tatt med i Summary for policymakers?

- Figuren er ikke tatt med av plasshensyn. Den er litt komplisert å forklare for politikerne, sier Eystein Jansen, professor og direktør for Bjerknessenteret i Bergen.

Han er en av de ledende forfatterne bak IPCC-rapporten, og paleoklima er hans fagfelt.

- Varmeste periode på 1 300 år

Det er minst 90 prosent sannsynlig at de siste 50 årene på den nordlige halvkule har vært varmere enn i noen annen 50-årsperiode de siste 500 årene, konkluderte FNs klimapanel i forrige uke.

Dessuten mener klimapanelet det er minst 66 prosent sannsynlig at denne perioden var den varmeste de siste 1 300 årene.

'Dette er den såkalte hockeykøllegrafen slik den fremstilles i IPCCs rapport fra 2001 (Third Assessment Report). De grå feltene representerer usikkerhet. Navnet har den fått fordi den ligner en liggende hockeykølle. (Illustrasjon: IPCC)'
"Dette er den såkalte hockeykøllegrafen slik den fremstilles i IPCCs rapport fra 2001 (Third Assessment Report). De grå feltene representerer usikkerhet. Navnet har den fått fordi den ligner en liggende hockeykølle. (Illustrasjon: IPCC)"

Den forrige rapporten konkluderte med at temperaturøkningen på 1900-tallet sannsynligvis (66 - 90 prosent sannsynlig) var det varmeste århundret på 1 000 år.

Dessuten konkluderte forskerne den gangen med at 1990 sannsynligvis var det varmeste tiåret, og 1998 det varmeste året i løpet av det siste årtusenet.

Alt i alt kan vi si at ordlyden i den nye rapporten fremstiller utviklingen som mer dramatisk enn i den forrige rapporten.

Modifisert graf

Når det gjelder den grafiske fremstillingen av temperaturutviklingen er det imidlertid gjort visse modifikasjoner.

Hockekøllegrafen skapte, som forskning.no har omtalt tidligere, veldig mye debatt i fagmiljøene etter at den ble kritisert av de to kanadiske forskerne Stephen McIntyre og Ross McKitrick.

Ett av ankepunktene var at hockeykølla sannsynligvis bagatelliserte den varme perioden i middelalderen.

Forskerne bak hockeykøllegrafen - Mann, Bradley og Hughes - reagerte avvisende på kritikken.

Varm periode i middelalderen

I den nye rapporten fra FNs klimapanel, ser temperaturgrafen over de siste 1000 (muligens 1 300) årene noe annerledes ut.

Forskning.no fikk et lynraskt glimt av grafen på pressekonferansen om IPCC-rapporten, som ble hold i Oslo på fredag. Eystein Jansen viste grafen i sin presentasjon.

Så vidt forskning.no kunne se, kommer den varme perioden i middelalderen tydeligere frem.

- Ikke frigitt

- Figuren er ikke frigitt enda. Vi kan vise den på presentasjoner, men som resten av rapporten kommer den først ut når det er lest korrektur på alt, sier Jansen.

- Den nye figuren viser nye rekonstruksjoner som er kommet til siden den forrige rapporten, deriblant også borehullsdata.

- Betyr det at Mann, Bradley og Hughes tok feil?

- Rapporten konkluderer ikke i forhold til Mann et al. Den oppsummerer status nå, og utviklingen siden den forrige rapporten, sier Jansen.

- Ikke vurdert argumentene

- Betyr det at McIntyre og McKitrick hadde relevante innvendinger?

- McIntyre ig McKitricks innvendinger er referert, sammen med andre bidrag i debatten, men rapporten har ikke gjort noen spesifikk vurdering av argumentene.

- Det ville føre alt for langt, og er ikke så viktig i forhold til IPCCs mål som er å oppsummere kunnskapsstatus nå. Status nå finnes i de konklusjonene som er i Summary for policymakers, sier Jansen.

Powered by Labrador CMS