Mange røykere tenker nok ikke på at de kaster plast når de stumper røyken i naturen, tror forsker.
Mange røykere tenker nok ikke på at de kaster plast når de stumper røyken i naturen, tror forsker.

Sigarettsneiper er det største plastproblemet i dansk natur

Danske skoleelever har hjulpet forskere med å kartlegge hva slags plastsøppel det er mest av i naturen.

For første gang i verden har det blitt kartlagt hvor mye og hva slags plastsøppel som finnes i naturen.

Den danske forskeren Kristian Syberg ved Universitetet i Roskilde i Danmark har lenge forsket på plastforurensning. Men til dette prosjektet trengte han hjelp. Det har han fått av hele 57 000 elever i grunnskolen i Danmark.

Det har gitt ham et unikt datasett og har bidratt til at elevene har lært seg mye om plast.

Finner plast over alt

Elevene har plukket plast i nesten hele Danmark i prosjektet «Masseeksperimentet 2019». Kartleggingen har vært en del av deres naturfagundervisning. Dette skriver Universitetet i Roskilde på sine nettsider.

Elevene lærte masse om plast og forskerne fikk et unikt datasett i det store plastprosjektet i Danmark.
Elevene lærte masse om plast og forskerne fikk et unikt datasett i det store plastprosjektet i Danmark.

Elevene finner plast overalt der de leter. Bare i underkant av 2 prosent av områdene hvor de har vært, er rene for plast.

Sneipen er ikke så uskyldig

Nesten all plasten er kastet av folk som kjører, sykler, sitter og går i naturen.

Elevene finner mye potetgullposer og godteriposer. Men det de finner aller mest av er sigarettsneiper. Dem finner elevene stort sett over alt i Danmark.

Mange røykere tenker nok ikke på at de kaster plast når de stumper røyken i naturen, tror plastforskeren Syberg.

Men sneipen med filter blir ikke borte med det første. Filteret er nemlig lagd av bioplast som det tar mange år, kanskje tiår, å bryte ned.

Men en sigarettsneip er ikke bare plast. Det er også en veldig giftig type plast. Den inneholder tungmetaller og kreftfremkallende stoffer som er skadelig for dyr, planter og miljø.

Billioner av sneiper

Det blir anslått at 4,5 billioner sigarettsneiper med filter havner i naturen hvert eneste år, ifølge en studie som forskning.no skrev om i 2019.

Som en del av den studien tok forskerne prøver på flere steder i den britiske byen Cambridge. På det meste fant de områder med 128 sneiper per kvadratmeter. Det var aller verst i parker, som oftest i nærheten av benker og søppelkasser.

– Det å slippe sigarettsneiper på bakken virker som en sosial akseptabel form for forsøpling. Vi må øke forståelsen for at filtrene ikke forsvinner, men at de heller kan gjøre betydelig skade på miljøet, sier hovedforskeren bak den britiske studien, Danielle Green, i en pressemelding.

De fleste filtrene som er i bruk i dagens sigaretter, består av noe som kalles celluloseacetat-fibre. Det kan ta flere tiår før filtrene forsvinner – og selv da blir mikroplasten igjen.

Forskerne tror også at stoffet som blir brukt for å gjøre filtrene mer bøyelige, kan være med på å skade plantene.

Truer livet i havet

I 2015 fant forskere ved Norsk institutt for vannforskning at sneipene også truet livet i havet.

Forskeren fant ut at brukte sigarettfiltre gjorde at en type børstemark brukte lengre tid på å grave seg ned i havbunnen. I tillegg tapte de over 30 prosent av kroppsvekten sin.

Ikke mange plastflasker

En positiv nyhet fra Danmark var at de danske elevene ikke fant så mange plastflasker i naturen.

Dette tolker forskeren Kristian Syberg som om at pantesystemet fungerer.

Hva om man utvider panteordningen til også å gjelde andre plastprodukter, som potetgullposer? spør forskeren i en video om prosjektet som ligger på YouTube.

Powered by Labrador CMS