Tryggere med fortidens hvete

Nye tall tyder på at én prosent av befolkningen lider av cøliaki - kronisk allergi mot gluten og dermed produkter med hvete. Gamle og glemte hvetearter kan vise seg å bli redningen for dem, viser forskning fra UMB og Rikshospitalet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det har lenge vært på det rene at cøliaki har vært en underdiagnostisert sykdom, og tallene på nordmenn med diagnose har steget raskt de siste år. Så mange som 50 000 av oss kan ha denne kroniske tarmsykdommen, som utløses av gluten fra brødhvete og liknende proteiner i bygg og rug.

Å helt unngå produkter med hvete i er ikke lett. Forhåpentligvis blir det etterhvert ikke nødvendig.

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har, etter et fireårig samarbeid med Rikshospitalet, funnet fram til hvetesorter med langt færre skadelige glutenproteiner enn dagens hvete.

Førsteamanuensis Anne Kjersti Uhlen ved UMB sier funnene er overraskende og oppmuntrende.

"En ny hvete basert på gamle arter kan gjøre livet enklere for cøliaki-rammede, konkluderer Anne Kjersti Uhlen"

Uskadelig gluten i primitive sorter

Forløperne for vår moderne brødhvete er primitive hvetearter fra Midtøsten. Noen av disse dyrkes fortsatt i fjellene i Tyrkia, Irak og Syria.
 

 

- Vår moderne brødhvete har oppstått gjennom naturlige artskryssninger av tre slike primitive hvetearter, sier Anne Kjersti Uhlen

Ved å skaffe prøver fra utvalgte genotyper av hver av disse artene, kunne forskerne isolerte glutenproteinene i dem. For å finne ut om de fremkalte immunrespons på samme måte som glutenproteiner i moderne brødhvete, ble de testet på immunceller hentet fra tynntarmen hos cøliakipasienter.

- Vi fant klare forskjeller mellom de ulike hveteartene, og noen av dem viste kun en svært lav immunrespons i celleforsøkene. Dermed har vi ny og interessant viten om hvetens genetikk og evolusjon, samtidig som resultatene gir håp for cøliaki-pasienter.

- Gjennom å teste genotyper av disse primitive hveteartene systematisk og krysse dem sammen på nytt, kan vi få fram en ny hvete med gode bakeegenskaper - som også er trygg å spise, sier Uhlen.

Fakta

 

● Genotype - Den totale mengde gener i cellen til en organisme.

● Hvetearter - vanlig hvete (brødhvete) regnes normalt som én art, med mange sorter under seg. Den har allikevel mange slektninger som klassifiseres som egne arter. Tre av disse er stamfedre til vår vanlige hvete.

● Resultatene fra det omtalte prosjektet ble publisert i den internasjonale journalen “Gastroenterology” i 2005. Artikkelen ble av Helse Sør kåret en av årets viktigste forskningsartikler.

 

 
 

Oppdagelse med stort potensiale

Sammenhengen mellom hvete og cøliaki ble dokumentert allerede i 1953. Forskningen siden dengang, blant annet ved Rikshospitalet, har gitt flere holdepunkter for at sykdommen skyldes en arvelig betinget immunrespons mot glutenproteiner i hvete.

 

- Ved UMB har vi arbeidet lenge med glutenproteiner for å forstå deres rolle for hvetens unike bakekvalitet. Blant annet har vi mye kunnskap om glutenproteinenes genetiske variasjon, avslutter Anne Kjersti Uhlen.

Utvikling av en uskadelig hvete vil ha stor økonomisk betydning, både gjennom et internasjonalt marked som vil ha trygt mel og gjennom foredlete produkter som brød, pizza, kaker etc.

Mye tyder på at forskerne nå har kommet et avgjørende skritt videre med dette.

Powered by Labrador CMS