En kunstner ser for seg den lille planeten eller planetfragmentet som går i bane rundt den hvite dvergen
En kunstner ser for seg den lille planeten eller planetfragmentet som går i bane rundt den hvite dvergen

Forskere tror de har funnet en liten planet som går i bane rundt en hvit dverg

Vår egen sol kommer også til å ende opp som en hvit dverg en gang langt inn i framtiden, noe som er dårlige nyheter for planeten vår.

Stjerner kommer i mange forskjellige størrelser. Vår egen sol er enorm i forhold til jorden, men sammenlignet med hva som finnes der ute, er den litt beskjeden.

De største stjernene er minst 16 ganger så massive som sola, men kan være flere hundre ganger vår egen sol, og de ender livene sine i supernovaer - eksplosjoner som er blant de kraftigste fenomenene i universet.

På grunn av all denne massen, ender disse stjernene sine «vanlige» liv som enten sorte hull eller nøytronstjerner.

Størrelsesforholdet mellom de forskjellige stjernetypene. Vår egen sol er en G-type, så en stjerne kan bli dramatisk mye større. (Bilde: LucasVB/CC BY-SA 3.0)
Størrelsesforholdet mellom de forskjellige stjernetypene. Vår egen sol er en G-type, så en stjerne kan bli dramatisk mye større. (Bilde: LucasVB/CC BY-SA 3.0)

Men vår egen sol vil ende som en hvit dverg, etter å ha gått gjennom en lang dødsprosess. Hele stjernelivet henger sammen med hva slags brensel den kan bruke til å holde i gang fusjonen som frigjør energi inne i stjernen.

Når solen har brukt opp all hydrogen-brenselet, som den jobber med nå, vil den ese ut til å bli en rød kjempe. Da vil den bli så stor at svelger alle de indre planetene, inkludert jorden. Dette vil skje om over fem milliarder år, så det er ingen grunn til panikk.

Etter denne fasen er det bare en hvit dverg igjen der solen engang var. Dette er en svært kompakt kule med materie, omtrent på størrelse med jorda, men med halvparten av solens totale masse, ifølge Universe today.

Nå har en forskergruppe kunngjort at de sannsynligvis har funnet restene av en planet som går i bane rundt en hvit dverg, altså en stjerne som har vært gjennom den brutale dødsprosessen.

Men hva kan forskerne si om denne lille planeten?

Støv og gass

Forskerne har undersøkt den hvite dvergen med det fengende navnet SDSS J122859.93+104032.9, som ligger omtrent 400 lysår unna oss.

Det har tidligere blitt vist at denne stjernen har en skive med støv, gass og stein rundt seg, som kan være restene av et planetsystem.

Forskerne har brukt GTC-telescopet på Gran Canaria til oppgaven, og de fant et stabilt, periodisk mønster i målingene fra denne gasskyen. Dette betyr sannsynligvis at ett eller annet går i bane rundt den hvite dvergen, og forskerne tolker målingene som en liten planet eller et fragment av en planet som ligger i denne skiven med materie.

Den er kanskje et sted mellom fire og 600 kilometer i størrelse, og den er stor nok til å holde seg samlet.

Hva dette egentlig er for noe, er noe forskerne bare kan spekulere om.

En ødelagt planet?

En mulighet er at dette er en en del av en større planet som har fått alle de ytre lagene revet av seg på grunn av den kraftige tyngdekraften fra den hvite dvergen.

Da kan det være en planetkjerne som går i bane rundt denne hvite dvergen.

Dette er en av de første planetene som har blitt funnet rundt en hvit dverg, men forskere har påvist planeter rundt mer enn 3000 forskjellige stjerner, hvor de fleste er stjerner av samme type som solen.

Referanse:

Manser mfl: A planetesimal orbiting within the debris disc around a white dwarf star. Science, 2019. DOI: 10.1126/science.aax0051. Sammendrag

Powered by Labrador CMS