Vil flagge ut statlig barnevern

Forsker etterlyser endringer i organisering av barnevernet, og vil flytte statlige oppgaver over til kommunene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet, og førstelektor Jan Storø ved barnevernspedagogutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus setter spørsmålstegn ved om vi organiserer dette godt nok i dag.

– Det statlige barnevernet har blitt en byråkratisk og sentralt plassert virksomhet, men barnevernarbeid bør foregå nært barnet, påpeker han.

I 2004 gjennomførte Stortinget en stor barnevernsreform der staten overtok den delen av barnevernet som før lå under fylkeskommunen. I korthet dreier det seg om drift av plasseringstiltak som fosterhjem og institusjoner.

Nye rapporter om barnevernsreformen viser at det er store utfordringer i barnevernet med for mye byråkrati og for lav kompetanse.

Vil tenke nytt

Rundt 3300 flere barn mottok tiltak i løpet av 2010 sammenlignet med året før, viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå. Dette er den største økningen av antall barn med tiltak vi har sett siden den nye barnevernloven kom i 1993.

– Til sommeren er det 20 år siden nåværende barnevernlov ble vedtatt, og det er lang tid i et moderne samfunn. Kanskje tiden er moden for å endre på loven, sier Storø.

Han mener 2012 er året der norsk barnevern kommer til å endre seg, og om et års tid vil det bli lagt frem en ny stortingsmelding om barnevernet.

– Vi bør tenke nytt om hva slags hjelp de ulike gruppene kan trenge, og hva institusjoner som psykiatrien og NAV kan gjøre for utsatte barn og ungdommer, understreker han.

Powered by Labrador CMS