Ulik karakterpraksis

Små skoler og skoler med lave gjennomsnittlige eksamenskarakterer gir elevene bedre standpunktkarakterer enn større skoler og skoler med høye gjennomsnittlige eksamenskarakterer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Lik vurdering av elevenes kunnskaper er viktig. 

– Karakterene påvirker blant annet enkeltelevers utdannings- og karrieremuligheter, og karakterer blir i økende grad brukt i vurderinger av skolen som virksomhet, sier forsker Taryn Ann Galloway i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Praksisen med standpunktkarakterer varierer imidlertid betydelig fra ungdomsskole til ungsomsskole. Det viser en ny rapport hun har skrevet sammen med forskerne Marte Rønning og Lars Kirkebøen.

Ulik karakterpraksis

Ved å sammenligne standpunkt- og eksamenskarakterer, finner forskerne betydelige forskjeller i praksisen med standpunktkarakterer:

– Omtrent 40–50 prosent av skolene peker seg ut med spesielt høye eller lave standpunktkarakterer i forhold til eksamenskarakterer, opplyser Galloway.

Et uttrykk for forskjellen i karakterpraksis er at elever som får 5 ved eksamen i gjennomsnitt får 5,2 i standpunktkarakter på skoler som gir høye standpunktkarakterer, mens tilsvarende elever får 4,8 i gjennomsnitt på skoler som gir lave standpunktkarakterer.

Små skoler overvurderer elevene

Forskerne finner at små skoler med mindre enn 50 elever over sju skoleår ser ut til å sette en standpunktkarakter som er høyere enn eksamenskarakteren og overvurderer dermed nivået til sine elever.

Mens andre – særlig de store (omtrent 40 elever eller flere i gjennomsnitt per årskull) – ser ut til å sette en standpunktkarakter som er lavere enn eksamenskarakteren og undervurderer dermed nivået til sine elever.

De finner også at skoler med lave gjennomsnittlige eksamenskarakterer har en tendens til overvurdere elevenes nivå når standpunktkarakterer settes, mens skoler med høye gjennomsnittlige eksamenskarakterer har en tendens til å undervurdere prestasjonsnivået på sin skole.

– Karakterpraksisen på hver skole er i stor grad stabil mellom fag. Det vil si at hvis en skole gir høye standpunktkarakterer i ett fag, gir de også høye standpunktkarakterer i andre fag ved skolen. Karakterpraksisen er også stabil over år, forteller Galloway.

Referanse:

SSB-rapporten er skrevet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Les hele rapporten Karakterpraksis i grunnskoler. Sammenheng mellom standpunkt- og eksamenskarakterer
 

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

 

Powered by Labrador CMS