Med lydbilder og touchskjerm kan brukeren trykke på en hverdagslig situasjon - som for eksempel en kantine. Hun kan selv bygge den ut ved å legge til lyd ved å trykke på bilde av bestikk eller styre lyden opp og ned. (Foto: Thor Nielsen)
Med lydbilder og touchskjerm kan brukeren trykke på en hverdagslig situasjon - som for eksempel en kantine. Hun kan selv bygge den ut ved å legge til lyd ved å trykke på bilde av bestikk eller styre lyden opp og ned. (Foto: Thor Nielsen)

Skal justere høreapparatet selv

Mer enn 20 prosent av folk med høreapparat bruker utstyret mindre enn én time daglig på grunn av problemer med tilpasning. Nå blir brukeren selv med på å stille inn apparatet.

Om prosjektet

Abrumed er et forsknings- og innovasjonsprosjekt finansiert av Norges forskningsråds Verdikt-program.

 

AudioPlus og Hørselhemmedes landsforbund (HLF) er utviklingspartnere i prosjektet som går fra 2013 til 2016.

SINTEF og HIST er FoU-partnere.

Abrumed-systemet består av tre verktøy: Lydmiljøsimulator som gjenskaper lyder, brukerjustering med veiledning og taleaudiometri der evnen til å oppfatte tale i støy testes.

700 000 mennesker i Norge har i større eller mindre grad problemer med hørselen, og mange ønsker seg høreapparat for å kunne fungere bedre på jobb og i hverdagen. Men innstillinger og bruk kan være et problem.

– Dessverre havner mange apparater i skuffen, sier Geir K. Hansen ved Sintef.

– Det blir for vanskelig for brukeren å forklare hørselsproblemet sitt for andre bare med ord. I tillegg mangler klinikkene lyd som kan brukes til å hjelpe brukeren, og i tilpasningen blir brukeren ofte sittende helt passiv.

Innstilling via lydbilder

For to år startet forskerne arbeidet med et utviklingsprosjekt der høreapparatbrukeren selv skal være med på å tilpasse høreapparatet sitt.

I dag står det et bord med lydbilder og touchskjerm på akustikklaboratoriet i en kjeller på Sintef. Ved hjelp av en lydsimulator setter brukeren og audiografen lydbilder sammen. Dette vil være typiske situasjoner som brukeren møter i hverdagen og der realistisk lyd er lagt til. Det kan være en kantine med mye lyd og ekko, eller trafikkstøy og bilkjøring.

– Alle lyder er ekte og spilles av i et system som gir lyd fra alle kanter, forteller Hansen.

– Brukeren kan forklare audiografen akkurat hva som er utfordringen og har selv knapper så han kan fjernstyre lyden og innstillingene.

Om han for eksempel starter med å trykke på et bilde av en kantine og får opp den typiske lyden vi forbinder med stedet, kan han legge til og bygge ut lyden ved å trykke på et bilde av bestikk.

– Hver innstilling overføres umiddelbart til høreapparatet slik at brukeren får høre effekten, sier Hansen.

Kommersialisering neste

Bedriften AudioPlus Concept eier løsningen som er laget og ønsker å kommersialisere den. Målet er at bedriften skal sette opp det nye systemet på én eller to av klinikkene sine før sommeren.

Det er også laget en mobil-app som lar brukeren ta opp vanskelige lyder på jobb eller hjemme. Disse overføres automatisk over internett slik at de kan spilles av i lydsimulatoren neste gang brukeren har time på klinikken.

Powered by Labrador CMS