null (Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix)

Vil bruke dekk fra elbiler til å redusere støy

Dekkene kan brukes på vanlige biler og dermed gi like mye støydemping som en tradisjonell støyskjerm.

Fakta om LEO-prosjektet:

I perioden 2013-2016 har SINTEF og TUG (Gdansk Technical University) samarbeidet om prosjektet LEO (Low Emission Optimized tyres and road surfaces for electric and hybrid vehicles).

Prosjektet er finansiert av det polsk-norske forskningsprogrammet CORE 2013 (NCBiR) (EØS-avtalen, Norway Grants).

Fakta om støy og helse

Veitrafikken står for cirka 80 prosent av støyplagen i Norge. Verdens helseorganisasjon (WHO) har påvist at det er en klar risiko for hjerte-kar sykdommer og eksponering for støy over cirka 58 desibel.

Omkring 750 000 personer i Norge befinner seg i denne risikosonen, og statistisk sett vil mellom 60 og 100 personer dø i Norge per år, som en indirekte følge av støyeksponering.

Internasjonale tiltak som strengere støygrenser for biler og bildekk vil bare ha en begrenset effekt fram mot år 2030. Dersom man skal oppfylle Stortingets målsetting om å redusere antall støyplagede med 10 prosent innen 2020, må det ytterligere lokale tiltak til.

Her kan for eksempel en kombinasjon av mer stillegående bildekk og støysvake veidekker være et bidrag til å oppfylle målsettingen.

Resultater fra forskningsprosjektet LEO "Low Emission Optimized tyres an road surfaces for electric and hybrid vehicles", viser at en en kombinasjon av mer stillegående bildekk og støysvake veidekker være et bidrag til dette.

Den mest gunstige kombinasjonen ga en reduksjon av rullestøyen i størrelsesorden ti desibel, som det menneskelige øret oppfatter som en halvering av støyen.

Kilde: Sintef

Elbiler bidrar til mer enn bare å å redusere CO2-utslipp fra trafikk. De bidrar også til mindre trafikkstøy.

Og det er ikke bare motoren som bråker mindre på elbiler sammenlignet med vanlige biler. De er i tillegg utstyrt med dekk som er spesialutviklet for lav rullemotstand. Det vil si at de lager mye mindre lyd enn tradisjonelle bildekk.

Nå har et knippe forskere sett på om elbil-dekkenes inntog kan brukes til å redusere støy selv på biler som ikke er elektriske.

De har også sett på om ulike veidekker kan bidra til å dempe støyen.

– Resultatene viser at det finnes et stort potensiale for å redusere både trafikkstøy og drivstofforbruk også fra bensin- og dieselbiler om man kombinerer støysvake dekk og riktig veidekke, sier akustikkforsker i Sintef, Truls Berge.

Rullemotstand avgjør

I prosjektet er det gjort mange målinger med ulike kombinasjoner av bildekk og veidekker, inkludert spesialdekk for elbiler.

Formålet var å kartlegge gunstige kombinasjoner med tanke på reduksjon av veistøy og CO2-utslipp fra vanlige biler og forlenget rekkevidde for elbiler.

Den mest gunstige kombinasjonen ga en reduksjon av rullestøyen helt ned til 10 desibel. Det menneskelige øret oppfatter dette som en halvering av støyen.

Lav rullemotstand gir lavere energiforbruk - og mindre støy. Her måler de norske forskerne støy i felt. Forsøkene ble gjort i samarbeid med Gdansk Technical University i Polen. (Foto: Sintef)

Forsøkene er gjort både på testbaner med ulike veidekker, på vanlig vei og i laboratoriet.

Forsøkene viste at veidekket var svært viktig. For fire bildekktyper som er utviklet for elbiler (EV-dekk), ble rullemotstanden redusert med et gjennomsnitt på 40 prosent.

Det gir en potensiell reduksjon i energiforbruket på 12 til 16 prosent om man holder marsjfart i femtisonen, og fire til seks prosent om man kjører i åtti kilometer i timen. Disse energireduksjonen er basert på teoretiske beregninger.

Ønsker teknologioverføring

Forskeren mener det nå vil være nyttig å utstyre vanlige biler med dekk som er utviklet for elbiler, og at myndighetene bør ta en revurdering av veidekkene i sterkt trafikkerte områder, mener forskeren. 

– Spesielt kan dette være aktuelt på steder der man ikke kan bruke konvensjonelle tiltak som for eksempel støyskjermer, sier Berge. Han tror at vi vil få flere støysvake dekk på markedet om få år. 

– Klima er en viktig pådriver når det gjelder å utvikle dekk med lav rullemotstand fordi det reduserer energiforbruket. Det vil i tillegg gi en ekstragevinst med støyreduksjon. Dette bør vi utnytte, sier Berge.

Powered by Labrador CMS