Kampen om arbeidskraften

Utbyggingen av Snøhvitfeltet endrer arbeidsmarkedet i Finnmark. Pendlingen øker og arbeidskraften samles på færre steder.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Arbeidsmarkedet i Finnmark er i endring. Det bygges mye i byene, og arbeidskraften følger etter. Her ses Sentrumsparken i Alta."

Høsten 2007 skal utbyggingen av Snøhvit og produksjonsanlegget på Melkøya stå ferdig. Utbyggingen som startet i 2002 kan ha skapt langvarige endringer i arbeidsmarkedet i Finnmark.

Norut NIBR Finnmark har beregnet at det er behov for minst 1000 nye sysselsatte i fylket hvert år i tiden framover. Men hvor skal denne arbeidskraften komme fra?

Befolkningsstatistikken viser nemlig at det er små befolkningskull som kan fylle dette tomrommet fram mot år 2010.

Dermed kan det bli sterk konkurranse mellom privat og offentlig sektor, og mellom kommunene i fylket, for å få tak i arbeidstakere de neste årene.

Stadig flere pendler

Nye tall fra Norut viser at pendling internt i fylket er blitt et stadig mer utbredt fenomen. Finnmark har tidligere vært preget av mer stasjonær arbeidskraft.

For eksempel økte pendlingen til Hammerfest fra Kvalsund og Alta fra 153 til 241 arbeidstakere i perioden 2001 til 2005. Fra de andre delene av Finnmark økte dette tallet fra 95 til 228.

- Man trenger mer pendling internt i fylket for å kunne realisere et så stort prosjekt som Snøhvit og Melkøya, forteller administrerende direktør Sveinung Eikeland ved Norut NIBR Finnmark.

Men pendlingen har ikke bare positive sider. Den gir nye utfordringer til de lokalsamfunnene der folk pendler fra.

I første rekke gjelder dette kystkommunene som mister mye sysselsetting, når arbeidstakere i sin beste alder forsvinner for å jobbe andre steder i lengre eller kortere perioder.

Yngre arbeidstakere på færre steder

Arbeidsmarkedet er dermed i ferd med å sentraliseres og konsentreres i byene. 60 prosent av sysselsettingen er i dag konsentrert i kommunene Hammerfest, Alta, Vadsø og Sør-Varanger.

I Hammerfest øker antallet i aldersgruppen mellom 20 og 40 år i forhold til de andre aldergruppene i byen.

Dermed bidrar dette igjen til å rette opp aldersbalansen i arbeidsmarkedet, som i flere år har vært preget av stigende gjennomsnittsalder.

Den offentlige sektoren på disse stedene vil også trenge mye ny arbeidskraft når eldre arbeidstakere går av med pensjon de neste årene. Jobber i det offentlige har de siste årene rekruttert godt i de yngre aldersgruppene.

Dette vil utgjøre store rekrutteringsutfordringer for både kommuner og bedrifter i mindre og utsatte kommuner.

Powered by Labrador CMS