- Mobbeofre er vanlige mennesker

To av tre mobbeofre i en ny undersøkelse hadde ingen uvanlige personlighetstrekk. Kun en tredel viste avvikende personlighetstrekk. - Det er for tidlig å si om det er mobbingen som har gjort dem slik, sier førsteamanuensis Lars Glasø.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Han har tatt for seg 72 ofre for mobbing på arbeidsplassen, og sammenliknet disse med en såkalt kontrastgruppe - 72 mennesker med lik alder, kjønn og arbeidsoppgaver som mobbeofrene.

Arbeidet er gjort sammen med kolleger fra Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen.

Deretter testet de dem for bestemte personlighetstrekk, og fant at de to gruppene totalt sett svarte ulikt, på fire av fem personlighetstrekk.

- Mobbeofrene så ut til å være mer nevrotiske, mindre ekstroverte, mindre samvittighetsfulle og mindre medgjørlige enn de som ikke var mobbet, forklarer Glasø.

Det var imidlertid stor spredning av svarene - og vanskelig å trekke bastante konklusjoner.

Et ømt punkt for forskere

Men da forskerne foretok en såkalt klusteranalyse på datasettet, tegnet det seg et klart bilde: to tredeler av mobbeofrene skilte seg ikke fra kontrastgruppen - de hadde samme personlighetstrekk som de som ikke var mobbet.

- Dette er viktig, for det viser at det ikke går an å snakke om noen generell offerprofil, når du har med mobbing å gjøre, forklarer Glasø.

Sammen med flere kolleger har han presentert disse funnene i en ny artikkel i Scandinavian Journal of Psychology.

'Førsteamanuensis Lars Glasø sier at det å forske på personlighetsprofilen til mobbeoffer, har vært noe mange mobbeforskere har vegret seg for. (Foto: Lars Holger Ursin)'
"Førsteamanuensis Lars Glasø sier at det å forske på personlighetsprofilen til mobbeoffer, har vært noe mange mobbeforskere har vegret seg for. (Foto: Lars Holger Ursin)"

Hvorvidt det finnes en slik offerprofil, har vært et ømt punkt for forskere. Det kan nemlig fort misforstås:

- Da kunne kanskje enkelte tro at ofrene har seg selv å takke. Men det kan man ikke si, understreker Glasø.

Kan være utløst av mobbingen

- Vi kan blant annet ikke si sikkert om disse trekkene er utløst av mobbingen, eller om de lå der før. Det vi vet, er at mange personer som blir utsatt for mobbing, får massive problemer, både fysisk og psykisk, sier Glasø.

- Mobbing er imidlertid en så sterk belastning - at det faktisk for enkelte kan føre til personlighetsendringer, påpeker professor Ståle Einarsen.

Han er leder for forskergruppen Bergen Bullying Research Group, som står bak dette prosjektet.

Dette har vært blant grunnene til at psykologer tidligere gjerne har sett avvikende personlighetstrekk hos mobbeofre som en følge av mobbingen.

- Men det viser seg altså at det er en mindre gruppe hvor vi finner en sterk sammenheng mellom personlighet, og det å oppleve mobbing. Denne vil vi se nærmere på, sier professor Ståle Einarsen.

- En ond sirkel

Han mener det kan være flere mulige forklaringer på at denne gruppen skiller seg ut.

'- Mobbing er en så sterk belastning at det for enkelte faktisk kan føre til personlighetsendringer, sier professor Ståle Einarsen. (Foto: Lars Holger Ursin)'
"- Mobbing er en så sterk belastning at det for enkelte faktisk kan føre til personlighetsendringer, sier professor Ståle Einarsen. (Foto: Lars Holger Ursin)"

- Det kan tenkes at denne gruppen har lavere terskel for å ta seg nær av mobbing, at de reagerer sterkere på mobbing, eller at dette er folk som gjennom sin egen personlighet faktisk provoserer frem reaksjoner fra andre.

- Det er ikke det samme som å si at de er skyld i mobbingen - men det kan øke sjansen for at de blir mobbet, sier Einarsen.

- For denne gruppen kan det bli som høna og egget: Tenk deg en person som har anlegg for å bli litt engstelig og introvert, som blir mobbet. Da kan det føre til at denne personen blir mer engstelig og introvert - og oppfattet som et lett offer. Det kan skape en ond sirkel, forklarer Glasø.

- Derfor er det viktig å komme til bunns i denne sammenhengen. For uansett hvilken personlighet man har, skal ikke folk bli utsatt for mobbing eller trakassering på arbeidsplassen, fastslår Glasø.

Powered by Labrador CMS