– Dersom man legger på seg i puberteten, så fordobles risikoen for astma senere i livet for begge kjønn, men for guttene fordobles risikoen også for hans fremdige barn, sier forsker. (Illustrasjonsfoto: Lisa F. Young / Shutterstock / NTB scanpix)

Fars ungdomsfedme gir dobbel astmarisiko

Gutter som legger på seg i tidlig pubertet, dobler astmarisiko for seg selv og sine fremtidige barn.

Perioden mellom åtteårsalderen til puberteten har stor betydning for lungehelsen senere i livet, både til seg selv og sitt fremtidige avkom, viser en ny studie fra Universitetet i Bergen.

– Dersom man legger på seg i denne perioden, så fordobles risikoen for astma senere i livet for begge kjønn, men for guttene fordobles risikoen også for hans fremdige barn, sier stipendiat Marianne Lønnebotn ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Hun er en av forskerne bak en ny studie som baserer seg på spørreskjema fra 3018 voksne avkom mellom 18-50 år og 2153 fedre mellom 39-66 år fra Nord-Europa, Spania og Australia.

Forskerne målte vektøkning med en skala av såkalte kroppsilhuetter. Silhuettene blir gradvis større og er rangert fra én til ni. Deltakerne i studien rapporterte hvordan de så ut ved åtte års alder, i puberteten, da de var 30 og ved nåværende alder.

Hos de som økte to kroppsilhuetter eller mer fra de var åtte år til puberteten, hadde barna deres større risiko for å utvikle astma.

Illustrasjonen viser silhuettene som forskerne brukte for å måle vektøkning. (Illustrasjon: FG Real/ A Villén)

Periode for utvikling

I tillegg viste studien at astmarisikoen ikke var forbundet med vektøkning før eller etter puberteten.

– Det skjer enormt mye i kroppen fra barn til voksen. Blant annet utvikler organene seg. Overvekt kan føre til en generell betennelsesdannelse i kroppen, som kan skade organenes utvikling i denne perioden, sier professor Cecilie Svanes ved Senter for internasjonal helse, som har ledet studien.

– Når det gjelder risikoen for gutters fremtidige barn, så tror vi det handler om at overvekt forstyrrer utviklingen av såkalte kimcellene til sædceller, som pågår hos gutter i denne aldersgruppen, sier Svanes.

Viktig med tidlig tilrettelegging

Tidlig pubertet ser ut til å være et viktig tidsrom for å forebygge helseproblemer både for en selv, men også for fremtidige barn.

Ut fra de nye funnene, mener Svanes det er viktig å legge til rette for et sunnere liv for denne aldersgruppen.

– Vi ser at det har skjedd en økning i overvekt for denne aldersgruppen i Europa. Det er derfor viktig å legge til rette for et sunnere kosthold og mer fysisk aktivitet for dem. Dette kan både skje på skolene og for eksempel ved utforming av urbane byrom, sier Svanes.

Studien ble nylig presentert på ERS International Congress 2018.

Powered by Labrador CMS