Norske brystkreftstudier gir unike svar

Høyt østrogennivå og ugunstig energibalanse kan gi økt brystkreftrisiko og redusert overlevelse etter brystkreft.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Brystkreft. (Foto: iStockphoto)

Yngre kvinner som er høye (over 170 centimeter) og samtidig har et høyt insulinnivå i blodet har også forhøyet østrogennivå, viser flere norske studier. Dette kan gi økt risiko for brystkreftutvikling.

Videre viser studiene at kvinner som har hatt brystkreft, er overvektige, har en ugunstig fettsammensetning i blodet og har høyt blodtrykk kan ha redusert brystkreftoverlevelse.

Antallet nye brystkrefttilfeller øker i Norge så vel som i verden for øvrig, parallelt med økt overvekt, ugunstig fettsammensetning i blodet, høyt insulinnivå og økt blodtrykk.

Siden begynnelsen av 1990-årene har en forskningsgruppe ledet av overlege og professor ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Tromsø, Inger Thune, studert betydningen av blant annet overvekt, blodets fettsammensettning og fysisk aktivitet i forbindelse med brystkreftrisiko og overlevelse etter å ha bltt behandler for brystkreft.

Forskningsgruppen har blant annet vist at en god energibalanse inkludert fysisk aktivitet kan virke inn på flere biologiske prosesser som har stor betydning for brystkreftutvikling og de har vist at enkelte kvinner kan ha en medfødt eller ervervet sårbarhet for en slik situasjon.

Thunes forskningsgruppe, har sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere analysert data fra store befolkningsstudier (de fylkesvise helseundersøkelsene, Tromsø studien) og fra EBBA-studiene (Energi Balanse og Brystkreft Aspekter).

Overvekt og høyde

Kreftspesialist Sissi Espetvedt Finstad som nå er postdoktor stipendiat i forskningsgruppen viste i sitt nylig avsluttede doktogradsarbeid at lav fødselsvekt kombinert med overvekt i voksen alder er assosiert med høyt østrogennivå, samt at høye kvinner med høye insulinverdier har høyere østrogennivå sammenlignet med kvinner med lavere nivå av insulin.

I tillegg hadde kvinner som ikke har født barn og samtidig var overvektige eller var tidligere brukere av hormontilskudd et høyere østrogennivå enn normalvektige og ikke-brukere av hormoner.

- Dette tyder på at både ugunstig energibalanse via østrogennivåer og insulin kan innvirke på brystkreftrisiko. Dette vil også ha betydning i moderne brystkreftbehandling, sier Finstad.

Postdoktor og kreftspesialist Sissi Espetvedt Finstad. (Foto: Alf Bøhler)

Studien viste også at egenskaper hos brystkreftpasienter i overgangsalderen, som høye nivåer av insulin og vekstfaktor samt insulinresistens, var forbundet brystkreftsvulster som var mer aggressive. 

Avhandlingen understreker at både egenskaper hos pasienten og egenskaper i svulsten bør studeres samlet for å skreddersy optimal forebygging og behandling av brystkreft.

Påvirker østrogennivået

I en annen studie har forskergruppen undersøkt vel 400 friske kvinner (204 i Norge og 200 i Polen) i alderen 25-35 år i løpet av årene 2000-2002. Kvinner fra disse to landene viste seg å ha et ulikt energiinntak, energiforbruk og kroppssammensetning.

Studien undersøker blant annet sammenheng mellom energirelaterte faktorer, arv, livsstil og enkelte biomarkører (biologiske stoffer som er relatert til sykdomsrisiko) og brystkreft.

Forskerne fulgte 204 friske kvinner i Norge med daglige målinger av fritt og biologisk aktivt østrogen i spytt gjennom en hel menstruasjonssyklus. I tillegg ble kostholdet deres kartlagt, blodprøver ble analysert og kliniske undersøkelser utført og mammogram ble tatt. 

Tidligere har en rekke forskere vist at høye kvinner har en høyere risiko for brystkreft. Lengdevekst er relatert til vekstfaktorer. Alle kroppens organer inkludert brystkjertlene, utsettes for disse vekstfaktorene.

Den økte brystkreftrisikoen relatert til høyde kan forklares ved at alle celler i kroppen inkludert brystvev, i større grad utsettes for slike vekstfaktorer hos høye kvinner sammenlignet med lavere kvinner.

- Studien viser at det er en sammenheng mellom både insulinnivå, oppnådd kroppshøyde og kjønnshormonet østrogen hos yngre kvinner, forteller Finstad.

- Vi fant blant annet at kvinner som var høyere enn 170 centimeter og hadde et høyt insulinnivå hadde 40 prosent høyere nivå av østrogen, enn høye kvinner med lavt insulinnivå. 

- Dette kan tyde på at kroppshøyde og overvekt i kombinasjon kan gi høyt insulinnivå som kan påvirke mengden av østrogen som har betydning for brystkreftutvikling, fortsetter Finstad. 

- Dette indikerer at den økte brystkreftrisikoen man ser relatert til kroppshøyde i mange land, kan ha sammenheng med nivået av både insulin og østrogen. En livsstil med høyt næringsinntak og lite fysisk aktivitet som gir økt lengdevekst, overvekt og høyt insulinnivå kan derved gi økt østrogenmengde og dermed økt risiko for brystkreft, forklarer forskningsleder Inger Thune.

Vekt og blodtrykk er viktig

Studiesykepleier Alexandra Østgaard sammen med overlege og professor Inger Thune (til høyre). (Foto: Alf Bøhler)

Flere studier har vist at overvekt etter overgangsalderen øker risiko for brystkreft hos kvinner. Nylig har en norsk studie vist at betydelig overvekt kan redusere brystkreftoverlevelsen.

Totalt deltok 40 000 kvinner, hvorav 1364 kvinner som fikk brystkreft. De kvinnene som fikk brystkreft og samtidig var svært overvektige (kroppsmasseindeks over 30) levde kortere enn de med normal vekt.

En ugunstig fettprofil og høyt blodtrykk var også negativt mht. brystkreftoverlevelsen. Det ble også vist at fysisk aktivitet gjennom livet kan bedre brystkreftoverlevelsen.

- Resultatene fra disse studiene viste at optimal energibalanse som normal kroppsvekt, riktig fettsammensetning i blodet og normalt blodtrykk er viktige faktorer hos kvinner som har hatt eller lever med en brystkreftsykdom.

- De norske resultatene er unike med hensyn på betydning av fettsammensetning og blodtrykk relatert til brystkreftoverlevelse, sier Thune.

Hun understreker imidlertid at det trengs flere kliniske studier som undersøker betydning av normal kroppsvekt og/eller fysisk aktivitet under pågående kreftbehandling.

- Vi vet ikke om fysisk aktivitet har en direkte effekt på tilbakefall av brystkreftsykdommen og på levetid etter diagnose, understreker Thune.

Referanse:

Iversen m.fl.: Ovarian hormones and reproductive risk factors for breast cancer in premenopausal women: the Norwegian EBBA-I study, Human Reproduction (2011) 26 (6): 1519-1529, doi: 10.1093/humrep/der081.

Powered by Labrador CMS