Den svenske partilederen Jimmie Åkesson – her som gjest på «Skavlan» – må tåle kritiske spørsmål, ifølge Steen Steensen. (Foto: SVT)

Professor: Skavlan-intervju etter læreboka

– Fredrik Skavlans intervju med Jimmie Åkesson er innenfor læreboka. Det er ingenting der jeg ville sagt til mine studenter at slik er det ikke lov å gjøre.

Det sier Steen Steensen, professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, om intervjuet med lederen for Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, som ble sendt i «Skavlan» på NRK fredag. Programmet har vakt sterke reaksjoner og resultert i en historisk mengde av klager mot NRK. Saken blir også heftig debattert på sosiale medier.

– Min vurdering er at Skavlan gjorde en ganske god jobb. Det var et komplisert intervju, der det først var en betroelsesdel om Åkessons sykdom og fravær, som så gikk over i en konfronterende del om partiet Sverigedemokraterna og hva det står for politisk. Å balansere så ulike typer intervju er krevende, men jeg synes Skavlan i hovedsak løste det på en god måte, sier Steensen.

Form som skaper paradoks

Journalistikk-professoren tror de mange negative reaksjonene kan ha sammenheng med dette skiftet, og at den formen Skavlan valgte, reiser et interessant paradoks:

– Gjennom den personlige, betroende delen av intervjuet er det skapt en slags sympati med intervjuobjektet. Han er eller har vært syk og ligget nede. Så er man brått over i en annen setting, med nærgående, politisk konfronterende spørsmål. For mange blir dette skillet problematisk, og man reagerer, uavhengig av det politiske innholdet, sier Steen Steensen.

Like kritisk mot Solberg eller Stoltenberg?

Skiftet viser den hybridformen mellom underholdning og kritisk journalistikk som Skavlan baserer seg på.

Journalistikk-professor Steen Steensen forsvarer Fredrik Skavlans fremgangsmåte i innslaget med lederen av Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson. (Foto: Sonja Balci)

– Spørsmålet er hvem han velger å være kritisk mot. Er det bare mot de på ytterkantene politisk eller på annen måte, eller er det mot toppolitikere og maktpersoner generelt?

– Ansvarlig journalistikk tilsier at man skal være like kritisk til en Solberg eller en Stoltenberg som i dette tilfellet mot Åkesson. Der kan Skavlan muligens ha et problem, sier Steensen.

TV-intervjuer vanskelige

Intervjuet i Skavlan reiser også et annet paradoks. I TV- intervjuer med politikere og andre i maktposisjoner er det ganske vanlig at intervjueren ikke får svar på det han/hun spurte om, men noe annet i stedet. Etter «boka» skal journalisten stille samme spørsmål på nytt. 

– Mange seere syns imidlertid det er uhøflig og masete og får sympati for intervjuobjektet, snarere enn journalisten. Slik har det blitt fordi for mange journalister for lenge har latt politikere slippe unna med å ikke svare på det de blir spurt om. Det er problematisk, mener Steensen.

Må tåle kritiske spørsmål

Lederen av Kringkastingsrådet, Per Edgar Kokkvold, fremholdt mandag at Skavlan ikke burde gått så nært innpå, tatt i betraktning at Åkesson fortsatt er sykmeldt.

– Dette syns jeg er helt urmelig. Åkesson er partleder for et stort parti, han skal tilbake fra sykmeldingen om bare få dager, han stiller frivillig opp på dette intervjuet, da må han selvsagt tåle å få kritiske spørsmål. Hvis ikke, burde han latt være å stille opp, sier Steensen.

Powered by Labrador CMS