Filmet Østmarka-ulvene på musejakt

Ferske opptak fra Østmarka ved Oslo viser de to gjenværende ulvene i reviret som jakter på det som trolig er mus i gresset.

– Filmopptaket er datert 7. juni i år og viser tydelig begge de to gjenværende ulvene i Østmarka. Begge synes å være i god form, sier genetiker Øystein Flagstad i Rovdata.

Flagstad og John Odden i Norsk institutt for naturforskning (NINA) hadde denne uka med seg statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet for å sjekke hvilke arter som har beveget seg foran kameraet i Østmarka ved Oslo siden sist.

De hadde ikke ventet seg et så unikt funn som dette.

Fortsatt i reviret

Forrige gang ulvene ble fanget opp av et av NINAs viltkameraer var 13. april i Lørenskog. Gjennom vinteren er det også jevnlig funnet skit- og hårprøver etter ulvene.

– Det er tydelig at ulvene i Østmarka, en hann og ei tispe, fortsatt holder til i reviret og ikke har vandret ut, sier Flagstad.

De to ulvene er de som ble igjen av kullet på tre som ble født i reviret våren 2015. En av dem, en hannulv, har siden forlatt reviret og er registrert sammen med tanta i det såkalte Mossereviret.

Valpene er som kjent avkom etter en paring mellom far og datter. Den opprinnelige ledertispa i reviret ble skutt i nødverge og faren, som var lederhannen i reviret, ble avlivet av dyrevelferdshensyn på grunn av skabb.

Fanger opp dyrelivet i skogen

Ulvene ble filmet av et viltkamera som NINA har plassert ut i området for å studere gaupe og andre viltarter. NINA har i løpet av 2016 viltkameraer utplassert i seks studieområder i Norge, fra Troms til Østfold.

Sammen med innsamling og DNA-analyser av skit og hår fra dyr kan viltkameraer være en god metode til å overvåke og forske på ville dyr, uten å være i kontakt med dem.

Powered by Labrador CMS