Testikkelkreft påvirkes ikke av mors kjønnshormongener

Testikkelkreft har antagelig sin opprinnelse i hormonelle forstyrrelser på fosterstadiet, men er uavhengig av mors gener, viser ny forskning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: www.colourbox.com)

Bakgrunn:

Wenche Kristiansen disputerte 23. mars 2012 med doktorgradsavhandlingen «Genetic risk factors for testicular cancer».

- Vi fant ikke noen sammenheng mellom sønnens testikkelkreft og mors genvarianter. Resultatene tyder derfor på at de viktigste hormonelle endringer i utviklingen av testikkelkreft under svangerskapet har opprinnelse i fosteret selv.

Det sier bioingeniør og forsker Wenche Kristiansen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) som har tatt doktorgrad om variasjoner i kjønnshormongener hos tidligere testikkelkreftpasienter.

Unik studie

Sammen med en forskergruppe ved HiOA, Kreftregisteret og Karolinska Institutet i Stockholm har Kristiansen studert genetiske forskjeller hos både norske og svenske pasienter og deres foreldre.

- Vi var spesielt interesserte i å undersøke om genvarianter som regulerer eksponeringen for kjønnshormoner påvirker risikoen for testikkelkreft, forklarer hun.

Konklusjonen i avhandlingen er at noen genetiske varianter gir ulik risiko for å utvikle testikkelkreft.

- Forstyrrelser i balansen av kjønnshormoner under svangerskapet har lenge vært antatt å øke risikoen for testikkelkreft hos barnet, sier Kristiansen.

Analyserte spyttprøver

Wenche Kristiansen disputerte nylig for doktorgraden, og har vært stipendiat ved Fakultet for helsefag ved HiOA. (Foto: Sonja Balci/HiOA)

Fra 2008 til 2009 samlet forskergruppen inn spyttprøver fra 2000 norske og svenske menn som har hatt testikkelkreft og var i alderen 18-45 år da de fikk diagnosen, samt deres foreldre.

Prøvene ble brukt til genetiske analyser. I tillegg så forskerne på analysene fra en tvillingstudie med 4000 svensker.

De kunne ikke påvise forskjeller mellom den norske og den svenske befolkningen.

- Dette tyder på at det er andre gener enn kjønnshormongener som spiller en rolle for forskjellen i testikkelkreftrisiko mellom disse landene, kanskje i kombinasjon med miljøfaktorer. Vi antar at noen har genvarianter som takler miljøfaktorene bedre enn andre, sier Kristiansen.

Overvekt, hormonforstyrrende stoffer, røyking, P-piller og forurensning er mulige miljøfaktorer som kan være involvert.

Stadig mer testikkelkreft

Årsaker til den dramatiske økningen i testikkelkreft i mange land er ikke kjent, men det er enighet om at både genetiske og miljømessige faktorer spiller en rolle.

I 2009 ble det registrert 320 tilfeller av testikkelkreft i Norge, og vi er på verdenstoppen når det gjelder denne kreftformen. Sverige har langt lavere forekomst enn Norge, men også der har det vært en økning i de siste tiårene.

- Vi vet ikke hva som er årsakene til de store forskjellene i Norden. Forekomsten er omtrent lik i Danmark, men dobbelt så mange som i Sverige og fire ganger så mange som i Finland, sier Kristiansen.

Testikkelkreft er den vanligste kreftformen hos menn mellom 15 og 40 år.

Lenke:

Mer om doktorgraden på UiOs nettsider

Powered by Labrador CMS