Våtere, varmere og billigere

Våtere klima gir mer vann i kraftmagasinene. Varmere klima fører til mindre behov for oppvarming. Sammen vil det gi oss lavere pris på strøm i Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mer vann i kraftmagasinene, spesielt om vinteren, vil føre til lavere strømpris i Norge. (Foto: Tyler Olson/Shutterstock)

Forskningsprosjektet

I prosjektet «Climate change impacts in the electricity sector» (CELECT), finansiert av NORKLIMA-programmet i Norges forskningsråd, har forskerne studert hvordan klimaendringene kan påvirke tilbud, etterspørsel og pris på elektrisitet. Forskerne har studert både Norge og Europa.

Mer nedbør og varmere klima kan føre til at vi ikke trenger mer kraftproduksjon i Norge, mener forskerne. Vi kan klare oss med de kraftmagasinene vi allerede har.

Økt produksjon og mindre etterspørsel etter elektrisitet kan også føre til lavere pris på elektrisitet i Norge. Men dette avhenger av om krafteksporten øker.

CELECT ledes av CICERO Senter for klimaforskning. Forskere ved flere institusjoner har deltatt: Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Frischsenteret, Samfunns- og næringslivsforskning, Econ Pöyry, Statistisk sentralbyrå, Jülich forskningssenter (Tyskland) og Resources for the future (USA).

Forskerne i prosjektet «Climate change impacts in the electricity sector» (CELECT)forsøker å tegne et helhetsbilde av hvordan endret klima vil påvirke tilbud og etterspørsel etter elektrisitet i Norge og Europa.

Forskerne antyder også hvordan strømprisen vil påvirkes.

Igjen kommer Norge ut av framtidens klimaendringer som en «vinner». Andre land må bære byrdene.

Mer vintervann

Mer nedbør vil føre til økt tilsig av vann i magasinene våre. Et sted mellom 6 og 11 prosent mer vann blir det i løpet av dette hundreåret, mener Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Men like viktig er det at endring i sesongvariasjonene gjør at vi får langt mer tilsig av vann til magasinene om vinteren, når vi trenger elektrisitet mest. Og mindre tilsig om sommeren, når behovet er minst.

I dag er det lite tilsig av vann til norske kraftmagasiner om vinteren. Mer tilsig i framtiden skyldes at mer av nedbøren om vinteren vil falle som regn, og at snøen vil smelte tidligere.  

– Vi kan dermed trolig klare oss bra med de vannmagasinene vi allerede har i Norge, sier prosjektleder Kristin Linnerud, forsker ved CICERO.

Økt krafteksport

Økt produksjon av elektrisitet – og mindre etterspørsel – peker isolert sett klart i retning av at prisene bør gå ned, mener forskerne i CELECT. Men mer usikre er de på hva Statnett og andre nettselskaper vil gjøre.

– Øker prisforskjellen mellom Norge og Europa, blir det interessant å bygge flere overføringskabler ut av landet. Dette vil begrense prisnedgangen i Norge, sier Linnerud.

Men selv om flere kabler under Nordsjøen kan føre til at norske forbrukere må vinke farvel til deler av prisreduksjonen på strøm, så vil uansett Norge som nasjon tjene på økt krafteksport.

Sårbare atomkraftverk

Klimaet i Norge blir våtere og varmere. Det vil påvirke strømprisen. Foto: Shutterstock)

I Sør-Europa vil varmere klima føre til økt etterspørsel etter elektrisitet til aircondition om sommeren.

Samlet sett vil nettoeffekten av mindre behov for oppvarming i Nord-Europa og mer behov for nedkjøling i Sør-Europa bli null, konkluderer en statistisk studie i prosjektet.

Til helhetsbildet hører det også med at atomkraftverk har vist seg å være sårbare – spesielt om de ligger i Sør-Europa eller Mellom-Europa og temperaturen der blir høyere om sommeren. Linnerud forklarer:

– Når temperaturen stiger, synker virkningsgraden i både kullfyrte kraftverk, gassfyrte kraftverk og atomkraftverk. Det har sammenheng med det store behovet for kjølevann til kraftverkene. Spesielt atomkraftverk er sårbare. Mangel på kjølevann eller at kjølevannet som føres tilbake til elver og innsjøer blir så varmt at livet i vassdragene kan skades, kan føre til at atomkraftverk må stenge.

Under en hetebølge i 2003 fikk 26 atomkraftverk i Tyskland, Frankrike, Spania, Romania, Slovakia og Tsjekkia alle sammen problemer. En hetebølge i 2006 rammet på ny de tre første landene. Dette skjedde nettopp da behovet for strøm til nedkjøling i Europa var høyt.

Kjøper mer strøm

Sammenhengen mellom klimaendringer og kraftproduksjon kan forskerne i CELECT gi klare svar om.

Endringene i forbruket er de derimot mer usikre på. En modell laget av Statistisk sentralbyrå viser at prisnedgangen på strøm i Norden faktisk kan bli så stor at nordiske forbrukere ender opp med å kjøpe mer strøm, selv om det blir varmere.

– Når det gjelder utviklingen i pris på elektrisitet, er det flere faktorer som trekker i ulike retninger, selv om mer vann og mindre behov for oppvarming skulle tilsi lavere pris, sier Linnerud.

Hjelp til planlegging og investering

Kristin Linnerud har vært prosjektleder for CELECT. (Foto: Privat)

Forskningen i CELECT er utført ved hjelp av både simuleringsmodeller, økonometriske studier, studier av forbrukeradferd og teoretiske studier.

Forskningen i prosjektet kan få betydning for myndighetenes planlegging av framtidens kraftforsyning, både i Norge og i resten Europa.

Resultatene kan også brukes av kraftprodusenter og nettselskaper for å planlegge framtidige investeringer.

Lenke:

Forskningsrådets program Klimaendringer og konsekvenser for Norge (NORKLIMA)

Powered by Labrador CMS