Økt risiko for hjertefeil etter assistert befruktning

Barn som er unnfanget ved hjelp av assistert befruktning har økt risiko for den medfødte hjertefeilen Fallots tetrade

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Assistert befruktning er forbundet med en 2,4 ganger høyere risiko for Fallots tetrade. (Foto: Colourbox)

Kort om de fire hjertefeilene

Fallots tetrade (TOF): Består av fire hjertefeil som resulterer i ufullstendig oksygenering av blodet som pumpes til kroppen.

Hypoplastisk venstre hjerte syndrom (HLHS): Hjertets venstre side (mitralklaffen, venstre venrtikkel, aortaklaffen og hovedpulsåren) utvikler seg ikke fullstendig.

Transposisjon av de store blodkar (TGA) er en hjertefeil hvor hovedpulsåren og pulmonal arterie har byttet plass.

Stenose av aorta (CoA): Forsnevring i hovedpulsåren.

Det er generelt en moderat økning i risikoen for medfødte misdannelser hos barn unnfanget ved hjelp av assistert befruktning – også medfødte hjertefeil.

En fersk fransk studie har undersøkt om det er økt risiko for fire medfødte hjertefeil hos barn som er unnfanget ved hjelp av assistert befruktning:

Hypoplastisk venstre hjerte syndrom, transposisjon av de store blodkar, Fallots tetrade og stenose av aorta (Se faktaboks til høyre). Forskerne har også vurdert forskjellige teknikker for assistert befruktning.

Økt risiko for Fallots tetrade

Disse barna har en høyere hyppighet av hjertefeilen Fallots tetrade sammenlignet med kontrollbarna. Risikoen for Fallots tetrade er 2,4 ganger høyere etter assistert befruktning. 

Det er da justert for mors alder, profesjon, geografisk opprinnelse, fars alder og fødselsår.

Befruktningsteknikken kalt intracytoplasmatisk sperminjeksjon (ICSI), hvor en sædcelle blir injisert i en eggcelle, ga tre ganger høyere risiko for Fallots tetrade hos barna.

Det var ingen sammenheng mellom assistert befruktning og de øvrige tre medfødte hjertefeilene forskerne undersøkte.

Assistert befruktning eller infertilitetsproblemer årsaken?

Forskerne poengterer at det er vanskelig å forklare denne sammenhengen mellom risikoen for Fallots tetrade og assistert befruktning.

Kan den være forårsaket av den assisterte befruktningen i seg selv, eller av de underliggende infertilitetsproblemene hos par som blir gravide ved hjelp av assistert befruktning?

Studien konkluderer med at teknikker for assistert befruktning – og spesielt ICSI – har sammenheng med en høyere risiko for medfødt Fallots tetrade.

Utviklingsmessig er bakgrunnen for forekomst av Fallots tetrade kompleks og ikke helt forstått. Men forskerne spekulerer på om det muligens er en unormal utvikling av en bestemt type celler, kalt nevral-plateceller, involvert i Fallots tetrade. De øvrige tre hjertefeilene ser ikke ut til å ha sammenheng med disse cellene.

Referanse:

Tararbit m.fl.: The risk for four specific congenital heart defects associated with assisted reproductive techniques: a population-based evaluation, Human Reproduction, 2013 Vol.28, No.2 pp. 367–374, doi: 10.1093/humrep/des400.

Powered by Labrador CMS