Sápmi på nett

Tromsø Museum har lagt ut samenes historie på nett.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Det samiske flagget vaier under 17. mai-feiringen i Oslo."

Nettstedet ble åpnet mandag 4. september, som et svar på det skrikende behovet for kunnskap om samiske tema i den videregående skolen.

Internettsatsinga bærer navnet “Sápmi - en nasjon blir til” og bygger på museets utstilling ved samme navn. Den utstillinga ble åpnet i 2000.

Nettstedet tar for seg den kulturelle og politiske oppvåkning og mobilisering blant samer i Norge fra 1945 fram til i dag.

Samisk og norsk

"Det beskutte skiltet til Kåfjord kommune viser at samisk språk og kultur fortsatt vekker mange følelser i Norge."

Tromsø Museum dekker ikke bare et kunnskapsbehov i det norske skolevesenet, museet når også ut med samenes historie til hele verden. Derfor planlegges det også en engelsk versjon av nettstedet. I dag finnes informasjonen både på samisk og på norsk.

Nettsatsinga inkluderer over 60 ulike temaer fra samenes nasjonsbygging og viser 17 videosnutter med sentrale samiske personer.

Bakgrunnen for satsinga er blant annet at nye læreplaner i skoleverket vektlegger samiske tema i langt sterkere grad enn tidligere, og behovet for læremidler er stort.

Fortsatt ukjent

" Slik ser inngangssida til det nye nettstedet for samisk kultur og historie i regi av Tromsø Museum ut."

- Samisk nyere historie og samtid er fortsatt relativt ukjent for folk flest, også for mange lærere som skal undervise om dette. Framveksten av den såkalte “samebevegelsen” har vært en sentral forutsetning for det moderne samiske samfunn - Sápmi, skriver museet om nettstedet.

Derfor ønsker Tromsø Museum å gi lærere og elever i videregående skoler i Norge mulighet til å bruke nettstedet til å hente kunnskap, og gi mulighet for prosjektarbeid om hovedtrekk i utviklingen av samisk samfunns- og kulturliv i nyere tid.

Nettstedet “Sápmi - en nasjon blir til” er finansiert av Sametinget, Utenriksdepartementet, Universitetet i Tromsø, Troms Fylkeskommune og Skoledirektørene i Finnmark, Nordland og Troms.

Sápmi - en nasjon blir til

Powered by Labrador CMS