Dårlig registrering av revnet livmor

Bare seks av ti tilfeller av revnet livmor er registrert i Det medisinske fødselsregisteret.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: www.colourbox.com)

Det medisinske fødselsregisteret har registrert helseopplysninger om mor og barn i snart 50 år.

Men feilrapportering og underrapportering gjør at tallene knyttet til at livmor revner, en sjelden, men alvorlig komplikasjon, bidrar til feilinformasjon og upresise studier.

At livmor revner ved fødsel, såkalt livmorruptur, er en sjelden komplikasjon som forekommer i 0,7 av 1000 fødsler. Hos kvinner som har tatt keisersnitt og dermed har arr i livmoren, øker andelen til 2,8 per 1000.

Antall kvinner med tidligere keisersnitt har økt de siste tiårene, og det er dermed forventet at det vil bli en økning i antall kvinner med livmorruptur.

Derfor er det viktig å studere utviklingen, risikofaktorer for og utfall av revnet livmor.

Ulik alvorlighetsgrad

Revningen kan være delvis hvor bare en del av livmorveggen revner, eller den kan være fullstendig.

Fullstendig ruptur forekommer sjeldnere, og innebærer at alle lagene i livmoren revner, med stor risiko for at barnet og morkaken kommer utenfor livmoren i buken. Dette kan ha dramatiske konsekvenser.

Feil- og underrapportering

Årsakene til feilregistrering av livmor-ruptur hos gravide som faktisk ikke hadde hatt revnet livmor i Det medisinske fødselsregisteret (MFR), var hovedsakelig feil koding hos MFR, eller feiloppfatning av registreringsskjemaet sendt fra fødeavdelinger.

I motsatt tilfelle skyldes manglende registrering av livmorruptur først og fremst underrapportering fra fødeavdelingene i registreringsskjemaet.

Underrapporteringen ligger på 36,8 prosent. Sagt på en annen måte: Bare seks av ti faktiske tilfeller av livmorruptur er registrert i MFR.

Anbefaler ny registrering

I tillegg har ikke MFR informasjon om det dreier seg om en delvis eller fullstendig ruptur, ettersom det brukes koder som ikke skiller mellom de ulike typene.

– Vi anbefaler at man i registreringsskjemaet bruker bokser der man kan huke av for komplett ruptur, delvis ruptur eller truende ruptur.

– Det vil forbedre registreringskvaliteten på denne sjeldne komplikasjonen, som kan ha dramatisk utfall for både mor og barn, sier gynekolog Iqbal Al-Zirqi ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse.

Al-Zirqi har sammenlignet informasjon i pasientjournaler og i Det medisinske fødselsregisteret, og dermed avslørt både feil- og underrapportering.

Referanse:

Al-Zirqi m.fl.: Validation study of uterine rupture registration in the Medical Birth Registry of Norway, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 2013 Apr 16, doi: 10.1111/aogs.12148.

Powered by Labrador CMS