Rask økning i bruk av helseapper

Hver femte nordmann har benyttet en helseapp, enten det er for å telle kalorier eller for daglig oversikt over kronisk sykdom.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nasjonalt senter for e-helse forskning - Les mer

Fact: Click to add text

Helseapper brukes av stadig flere. (Foto: Oddvar Hagen, NST)

I en undersøkelse gjort ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) kommer det fram at 18 prosent av de spurte bruker eller har brukt en app i helseøyemed.

Forskerne synes dette er et høyt tall.

- Bruken av apper har kommet raskt, sier forsker Hege Andreassen ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).

Ved forrige e-helseundersøkelse i 2007 var det ikke engang spørsmål om apper. Da var det mange som brukte diskusjonsforum på nett og tjenester som Dr. Online. De tallene har ikke økt.

Forskeren lurer på om folk har begynt å bruke apper i stedet.

- Sammenhengene mellom vår digitale hverdag og pasientrollen utvikler seg stadig, sier Andreassen.

Hverdagsteknologi

- Svært mange har smarttelefon i dag og vi har den alltid med oss. Det gjør apper lett å bruke på daglig basis, sier Line H. Linstad, avdelingsleder for forebygging og egenmestring ved NST.

Hun har fulgt apputviklingen over lang tid og mener at helseappene begynner å bli moden og nyttig hverdagsteknologi.

- Ting tyder på at apper fungerer og faktisk gir helsegevinst. Hvorfor de virker og for hvem må vi forske mer på. Vi tror det er et stort potensial i denne formen for helsekommunikasjon, sier Linstad.

Helsedirektoratets tobakksslutt-app Slutta.no er lastet ned av 150 000 på et år, og brukernes tilbakemeldinger er svært gode.

- Helseapper har gjerne vært private eller kommersielle initiativ. At myndighetene kom med slutta.no-appen er banebrytende, sier Linstad.

Legesamtalen endrer seg

En ting er appene for trening og kaloritelling. En annen er apper som kan hjelpe de som er kronisk syke og som trenger å ha oversikt over sin situasjon fra dag til dag.

- En app skal selvfølgelig ikke erstatte legebesøk. Men samtalen med legen kommer til å endre seg, sier Linstad.

- Pasienten kommer til å ha flere og ikke minst mer nøyaktige data med til legen. Forskjellige målinger, som for eksempel blodsukkerverdier for de med diabetes, blir enkelt tilgjengelig. I dag noterer diabetessykepleiere ned hver eneste verdi i kontakt med pasienten, noe som tar lang tid.

Helse 2.0

- Etter hvert vil appverdier kunne overføres direkte til pasientens journal, sier Linstad.

- Personvernhensyn og datasikkerhet er vanskelige utfordringer på veien, men vi kommer til å komme dit.

NST utvikler selv appen Diabetesdagboka i nær kontakt med både brukere og helsepersonell.

- Vi ser helt klart et behov for en slik direkte overføring av målingsdata. Vi jobber med å løse dette på en god måte. Brukervennlighet og trygghet er viktig, sier Lindstad.

Store helseforetak i USA bruker helseapper aktivt både i forebygging og oppfølging. Helsemyndighetene der har innført en godkjenningsordning for apper. I en jungel av helseapper, kan det være greit å ha noe å orientere seg etter.

- Slike godkjenninger har vi ikke i Norge ennå, men det jobbes mot CE-merking av apper i Europa, sier Linstad.

Powered by Labrador CMS