Reiselivsforskning i Nordområdene

Innovasjon Norge har satt som mål at en million flere turister skal besøke Norge innen 2010. Når markedsundersøkelser i utlandet viser at "Norge er ukjent" og "for de spesielt interesserte" - hvordan skal vi lykkes med en slik satsing?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Fisketurismen har vært en vekstnæring langs kysten i flere år."

Fisketurismen har vært en vekstnæring langs kysten i flere år. Myndighetene satser på turismen og har økt bevilgningene til reiselivet med 72,6 millioner i statsbudsjettet for 2006. I tråd med dette har Innovasjon Norge satt som mål at vi skal øke strømmen av turister til Norge med 250 000 hvert år de neste fire årene.

Hvordan skal reiselivsnæringen i Norge nå dette målet og hva er forskningsmiljøenes bidrag til dette? Disse spørsmålene var gjennomgangstema på konferansen “Morgendagens reiseliv” som ble arrangert i Oslo nylig.

Best på naturbasert turisme

- I nord har vi lenge snakket om at vi må tilby turistene naturopplevelser, uten at vi har lykkes fullt ut med det, forteller seniorforsker Trude Borch ved Norut Samfunnsforskning AS i Tromsø.

Hun har forsket på reiseliv ved Norut Samfunn siden 1997 og leder et forskerteam som ønsker å bidra med kunnskap for å øke turismen i Norge og Nordområdene.

- Vi innretter vår reiselivsforskning mot naturbasert turisme. Hittil har vi jobbet mest med havfisketurisme og vinterturisme, men vi bygger nå videre på den kompetansen vi har på disse områdene, forteller Borch.

Dette skal gi solid kunnskap som kan anvendes av reiselivsnæringen for å tilby turistene et bedre og mer tiltrekkende produkt.

Analyserer ringvirkningene

Målet er at Norut Samfunn også skal bli dyktige til å analysere hvilke ringvirkninger turisme gir. De økonomiske effektene av hytteutbygginger i Troms vil for eksempel variere i forhold til det eksisterende næringstilbudet og kvaliteten på reiselivsservicen i de ulike områdene.

Det er helt tydelig et behov for mer forskning på slik spørsmål. Trude Borch blir ofte kontaktet av aktører innen reiselivsnæringen som gjerne vil ha svar på slike spørsmål.

Men det er ikke lett å finne finansiering til reiselivsprosjekter ettersom programmene i Norges Forskningsråd gjerne er rettet inn mot fiskeri- og landbruksnæringen. I tillegg krever Forskningsrådet ofte økonomiske bidrag fra reiselivsaktører.

- Dette er vanskelig å få til i Nord-Norge, hvor reiselivsbedriftene ofte er små og driver marginalt økonomisk.

- Våre bidrag til reiselivsforskningen har i den senere tiden vært finansiert av Innovasjon Norge, Statskog og Sparebank1 Nord-Norge, forteller Borch.

Les mer om konferansen Morgendagens reiseliv.

Powered by Labrador CMS