Dompap farter gjerne rundt i små flokker og er sjelden lenge på hvert sted. Det er kanskje en av grunnene til at ingen tidligere har klart å bevise det mange har antatt: at dompapen kan holde sammen i par i årevis. (Foto: Nina Tveter/NTNU)

Dompap kan holde sammen i årevis

Jo, det er faktisk sant. Dompap kan holde sammen i par, år etter år. Nå vet vi det sikkert.

Lenge har forskere og mange andre fugleentusiaster gått ut fra at dompap kan holde sammen i par over flere år, kanskje livet ut.

Men det er forskjell på å tro og vite. En professor emeritus ved NTNU er den første i verden til å bekrefte at det faktisk er sant.

– Selv om det i håndbøker og oppslagsverk ble påstått at dompap levde parvis året og livet gjennom, var det basert på antagelser, sier professor emeritus Olav Hogstad ved NTNUs Institutt for naturhistorie.

Omflakkende liv

Hogstad har et nært forhold til dompap, eller Pyrrhula pyrrhula på latin. Han har nemlig fulgt disse fuglene i Budal i Trøndelag gjennom 24 sesonger. I Budal holder dompap vinterstid sammen i små flokker på to til sju individer.

Men disse flokkene farter rundt og er sjelden lenge på hvert sted. Selv om vi kan ha en flokk ved fuglebrettet i flere dager, er det lite trolig at det er de samme individene. Det kan være en av årsakene til at tidligere ringmerking ikke har vist at de kan holde sammen i par året gjennom.

Hogstads fordel er at han er mye ute i felt, gjerne til samme tid over flere år. Det har gitt resultater.

Dompaphannen vises godt når du har den på fuglebrettet om vinteren. Etter å ha fulgt Dompap i Trøndelag gjennom 24 sesonger har professor emeritus Olav Hogstad funnet flere dompappar som har holdt sammen gjennom en eller flere vintre. (Foto: Nina Tveter/NTNU)

Fant flere par

Olav Hogstad i felten. (Foto: Tor Hogstad)

Hogstad ringmerket til sammen 165 fugler, 63 voksne og 102 ungfugler. Han fant flere tegn på at par faktisk kan holde sammen gjennom flere vintre, og dermed

antakelig gjennom flere paringssesonger.

Han fant tre par som holdt sammen gjennom én vinter. Hogstad fant også tre par som holdt sammen gjennom to vintre. Dessuten fant han ett par som holdt sammen gjennom tre vintre.

Så det er altså sant. Dompap kan holde sammen lenge. Resultatene er publisert i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter.

Sky i hekkesesongen

Dompapen vises godt når du først har den på fuglebrettet om vinteren, men fuglene kan være svært sky i hekkesesongen. Når så du sist en dompap om sommeren? Dessuten er de ikke enkle å finne på lyden heller, for sangen er myk og stille.

Antakelig har faste par en fordel i hekkesesongen, fordi de kan begynne paringen tidligere på våren og slipper å kaste bort energi på å finne en ny make. Har de først funnet en partner av høy kvalitet, er det en fordel å holde på denne partneren.

– Det er litt flaut å fortelle at det har tatt et kvart århundre med «forskning» for å fastslå noe som «alle har visst» i flere tiår. På den annen side viser det at om en antagelse gjentas ofte nok, blir det etter hvert til sannhet, sier Hogstad.

Joda, dompapen er her i Norge også på sommeren. Men den blir sky i hekketiden og gjemmer seg bort. (Foto: Nina Tveter/NTNU)

Referanse

Hogstad, Olav. (2016) Pair fidelity of wintering Bullfinches; observations over 24 years. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter. vol. 2016 (2). http://www.dknvs.no/publikasjoner/

Powered by Labrador CMS