Når du ser for deg en fysioterapeut som en veltrent fyr som masserer og knar en idrettsutøvers muskuløse bein? Han er kanskje muskuløs og macho, men visste du også at han er en omsorgsfull type? (Foto: Microstock)

Fysioterapeuter i Norge mer likestilte enn i andre land

I Norge kombinerer de mannlige fysioterapistudentene det maskuline og sportslige med omsorg og nærhet. I England overlater de heller omsorgen til sine kvinnelige medstudenter.

Både i Norge og internasjonalt er fysioterapi dominert av kvinner. Faktisk er 70 prosent av alle terapeuter kvinner.

Likevel er arbeidsmarkedet til fysioterapeutene kjønnsdelt: Mens mannlige fysioterapeuter helst går til privat praksis med idrett eller manuell terapi, er kvinnelige terapeuter ansatt i det offentlige helsevesenet.

– Dette spenningsfeltet fanget min interesse, sier fysioterapeut og høgskolelektor Tone Dahl-Michelsen, som i disse dager disputerer for doktorgraden i profesjonsstudier.

Hun har studert betydningen av kjønn i fysioterapi, et hittil understudert tema. Hun finner at selv om menn og kvinner ofte velger forskjellige veier i arbeidslivet, gjør de mye likt i utdanningen.

Sportslige mannlige studenter

Dahl-Michelsen har studert førsteårs-studenter og finner at kjønn gjør seg gjeldende på flere områder, og særlig i kombinasjon med sportslighet. 

De fleste fysioterapistudenter er opptatt av idrett og sport. Det å bli sett på som sporty og være godt trent har en sterk symbolsk verdi, noe alle studentene forholder seg til. Men det er viktigere for mannlige studenter enn for kvinnelige studenter, og her kommer kjønnsperspektivet inn.

– Sportslighet er knyttet til maskulinitet, og de hypersportslige mannlige studentene blir sett på som de mest attraktive blant studentene, forteller Dahl-Michelsen.

Tone Dahl-Michelsen. (Foto: Kjersti Lassen)

– Det er for eksempel bare mannlige studenter som allerede i første studieår jobber målrettet mot drømmejobben, som er å være fysioterapeut i Olympiatoppen, sier hun.

Seksualitet og eget utseende

Kroppsidealet blant mannlige studenter er knyttet til både sport og seksualitet. Den metroseksuelle mannen, med David Beckham i spissen, er idealet for mange. Han med bulende muskler under sin glinsende og solbrune hud.

– Det handler kort og godt om at menn blir mer fokusert på eget utseende, at det ikke blir sett som umandig å være feminin og å være opptatt av eget utseende, forklarer forskeren.

Der de mannlige studentene har et stort handlingsrom – de kan velge om de vil spille på seksualitet eller ikke – velger de kvinnelige studentene en mye mer nedtonet fremtoning.

Dahl-Michelsen håper forskningen kan bidra til å løse opp kjønnsstereotypier og forestillinger om menn og mannlighet og kvinner og kvinnelighet.

Gode på omsorg

Et sentralt funn i avhandlingen dreier seg om forholdet mellom behandling og omsorg.

Hun finner at både mannlige og kvinnelige studenter er like opptatt av å gi omsorg.

– For å bli sett på som en kompetent moderne fysioterapeut må studentene kombinere omsorg og behandling, sier Dahl-Michelsen.

For selv om studentene er opptatt av å være sporty og beherske behandlerteknikker, så snakker de veldig varmt om relasjoner og det å kunne kommunisere, ifølge forskeren.

– Både kvinner og menn gir nærhet og omsorg på en veldig lik måte. Det er ikke sånn at mannlige studenter gjør teknikkene på mannlige måter. Menn skyver ikke omsorg over på kvinnene, men tar det inn som en naturlig del. De tar opp i seg dette kroppsnære og det å beherske intimitet, sier hun.

Endret kompetanse

Dahl-Michelsen spekulerer på om den norske likestillingspolitikken har gjort sitt til at gutta gjør omsorg med den største selvfølgelighet.

Slik er det nemlig ikke i England, viser en undersøkelse fra 2013. Der er skillet skarpere mellom de omsorgsfulle kvinnene og de sportslige mennene. Eller mellom feminine kvinner og maskuline menn.

Hun synes trenden er positiv, og er nysgjerrig på hvordan arbeidsmarkedet for fysioterapeuter utvikler seg i årene fremover.

– Dette er treige kulturelle felt som ikke endrer seg så raskt. Men vi ser at for eksempel en idrettsfysioterapeut er noe ganske annet i dag enn for 20 år siden. En idrettsfysioterapeut fra denne generasjonen kombinerer behandling og omsorg på andre måter enn generasjonene har gjort før, sier hun.

Referanse:

Tone Dahl-Michelsen: Gender in physiotherapy education. A study of gender performance among physiotherapy students and changes in the significance of gender. HiOA avhandling nr. 4 2015. (Sammendrag)

Tone Dahl-Michelsen: Sportiness and masculinities among female and male physiotherapy students. Physiotherapy Theory and Practice. 2014 Vol. 30. doi: 10.3109/09593985.2013.876692

Powered by Labrador CMS