Godt fiskeår

Bedrifter som fryser eller foredler sild, makrell og lodde til konsum, hadde sitt beste år noensinne i 2009. For klippfiskindustrien var 2009 også et godt år.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

2009 var et godt år for makrellforedlerne. (Foto: Frank Gregersen)

Året 2009 ble likevel preget av finanskrisen som brøt ut i 2008. Men norsk fiskeindustri var i en gunstig situasjon på leverandørsiden der tilbudet av råstoff økte som følge av en betydelig økning i kvotene på viktige arter.

Når 2009 skal oppsummeres økonomisk var året bedre for industrien enn året før.

Dette er konklusjonen i den årvisse analysen som Nofima gjennomfører på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet. Endelig rapport vil foreligge før nyttår.

Store forskjeller

Den kraftige bedringen i ordinært resultat før skatt skyldes særlig at en stor del av de urealiserte valutatapene som ble utgiftsført i 2008 ble redusert i 2009 og tilbakeført som gevinster i regnskapene i 2009.

Samtidig var det også store forskjeller i lønnsomhet mellom ulike sektorer og bransjer, og store forskjeller innad i mange bransjer.

Men for noen sektorer ble 2009 nesten like ille som 2008.

Gode penger i klippfisk

For store deler av klippfiskindustrien var 2009 et godt år. Klippfiskbedriftene hadde en kraftig bedring i driftsresultatet og inntekstførte samtidig valutagevinster som utgjorde 90 prosent av tapene som ble utgiftsført året før.

Pelagisk konsumindustri, det vil si bedrifter som fryser eller foredler sild, makrell og lodde til konsum, hadde sitt beste år noensinne.

Samlet sett gikk industrien ut med ordinært resultat før skatt på 4,4 prosent av driftsinntektene, og det er det beste resultatet i denne industriens historie. Det nominelle resultatet før skatt endte på over 250 millioner kroner, noe som var omtrent det doblet av året før.

En forklaring på det gode resultatet var at industrien produserte mer av både sild, makrell og lodde. Til sammen økte produksjonen med 23 prosent sammenlignet med året før.

Hvitfiskindustrien sliter fremdeles

Deler av hvitfiskindustrien hadde igjen et svært vanskelig år, med sterkt fallende priser og vanskelige markedsforhold for en del viktige produkter. Særlig gjaldt dette saltfisk- og tørrfiskprodusentene, som tapte store beløp også i 2009.

Også filetindustrien gikk samlet sett med tap, til tross for bedre inntjening og en betydelig vekst i eksporten av fersk filet.

 - Ved inngangen til 2010 var situasjonen fortsatt svært alvorlig for mange bedrifter i hvitfiskindustrien. Hver femte bedrift gikk inn i året med negativ egenkapital, sier forsker Bjørn Inge Bendiksen i Nofima.

Powered by Labrador CMS