Reduserer jurbetennelse

Systematisk prøvetaking, oppfølging og behandling av melkekyr kan redusere forekomsten av betennelse i juret. Norske bønder har fått et nytt nettverktøy som gjør arbeidet enklere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den positive effekten av systematisk prøvetaking, oppfølging og behandling er vist i et doktorgradsarbeid utført av Anne Cathrine Whist.

I kjølevannet har TINE Rådgivning utviklet et internettbasert verktøy til nytte for norske melkebønder.

Whist har, gjennom sitt doktorgradsarbeid, hatt som mål å redusere forekomsten av de vanligste bakteriene som forårsaker jurbetennelse i norske melkekubesetninger.

Bakteriene heter Staphylococcus aureus og Streptococcus dysgalactiae, og målet er å redusere forekomsten av klinisk mastitt, jurbetennelse.

Ved systematisk prøvetaking, behandling og oppfølging av høycelletallskyr (kyr med infeksjon i juret, men uten symptomer) ble forekomsten av den vanligste bakterien som forårsaker jurbetennelse i Norge, S. aureus, kraftig redusert.

Klinisk jurbetennelse ble redusert med 15 prosent. Whists undersøkelser viste at speneforsegling og spenedypping som forebyggende tiltak ikke ga så gode effekter som forventet.

God Jurhelse

"Reint, fint jur"

- Jurhelsen hos norske melkekyr er god i forhold til i andre land, og kvaliteten på melk levert til meieriene i Norge er meget god.

Likevel finner vi S. aureus og S. dysgalactiae hos en relativ høy andel av kyrne. Andre jurbetennelsesbakterier som er mer vanlige i andre land, har vi svært liten forekomst av i Norge, sier Whist.

Undersøkelsene ble gjort i 213 besetninger. Her ble det innført et systematisk jurhelsekontrollsystem, hvor høycelletallskyr med påvisning av S. aureus og S. dysgalactiae fikk antibiotikabehandling ved avsining (periode uten melking).

Bonde og veterinær satte fokus på hvordan tilgjengelig data kunne benyttes i forebyggende helsearbeid, og bestemte hvilke kyr som skulle fortsette å produsere, hvilke som skulle behandles og hvilke som skulle slaktes.

Dette for å redusere smittepresset i besetningen, og for å optimalisere melkerutiner og melkeutstyrets funksjon.

Nyttig verktøy for norske melkebønder

Systemet er utviklet slik at det nå finnes tilgjengelig på Internett for alle melkebønder.

Jurhelsekontrollsystemet sikrer god melkeproduksjon fra sunne kyr, og setter kua i best mulig stand til å møte en ny laktasjon (periode med melking). Systemet videreføres i Helsetjenesten for Storfe sitt jurhelseprogram.

"Anne Cathrine Whist" (Foto: Norsk veterinærhøgskole)

Doktorgradsarbeidet har vært et samarbeidsprosjekt mellom TINE BA, Helsetjenesten for Storfe, Norges veterinærhøgskole, Norges forskningsråd, Boehringer-Ingelheim, Akselsens agenturer og DeLaval.

Forsøket har pågått i 213 besetninger i Rennebu, Meldal og Nesset i Møre og Romsdal, og Varhaug, Tu og Sandnes i Rogaland i samarbeid med 18 praktiserende veterinærer.

Cand. Med.vet Anne Cathrine Whist disputerte 19 desember 2007 for PhD-graden ved Norges Veterinærhøgskole med avhandlingen: Production management using the Norwegian Health Periodical: a tool to eliminate Staphylococcus aureus and Streptococcus dysgalactiae.

Powered by Labrador CMS