Gigantisk oljelager under Singapore

Med norsk hjelp bygger Singapore et undersjøisk lager som skal romme millioner av fat med oljeprodukter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Professor Ming Lu (nr. to fra venstre) i samtale med de norske prosjektdeltakerne Bjørn Nilsen, Einar Broch and Arne Myrvang. De undersjøiske lagerhallene befinner seg i sjøen like utenfor. (Foto: Einar Broch)

Den diamantformede øystaten Singapore er på størrelse med den danske øya Bornholm. Det tar en time å kjøre fra øst til vest på øya, som har hovedstad med samme navn.

Her, 150 meter under den kunstige øya Jurong Island i vest, jobber nå 500 menn for fullt.

Når første fase av prosjektet er ferdig, vil undersjøiske haller og infrastruktur som skal huse hele ni millioner fat med oljeprodukter stå klart.

God sikkerhet for oljen

Det dreier seg om hele ni undersjøiske fjellhaller, såkalte Kaverner- 20 meter brede, 340 meter lange og 27 meter høye. Kavernene bygges via sjakter ned fra det oppfylte området på Jurong, og befinner seg under sjøen utenfor.

Hensikten er å kunne sørge for stabile forsyninger til den petrokjemiske industrien i området. På overflaten vil store tankskip legge til og en lang rekke rør vil ta imot olje fra skipene for å lagre den i kavernene.

Enda et sett med rør vil frakte oljen opp fra kavernene og inn i ventende skip for transport til kunder verden over. Et tredje sett med rør vil frakte råolje til petrokjemiske fabrikker i nærområdene. Anlegget vil kunne importere og/eller eksportere fra 3 fjellhaller samtidig.

Lagring under bakken betyr god sikkerhet og lave driftskostnader samtidig som man frigjør verdifullt overflateareal. Lagrene er ment å holde i mange år og er så godt som vedlikeholdsfrie.

Særstilling utenlands

Norsk kompetanse på bygging og bruk av underjordsanlegg har en særstilling utenlands – ikke minst når det gjelder å utnytte de byggetekniske egenskapene til bergmassen ved bygging av undersjøiske tunneler.

I årene etter andre verdenskrig har det norske tunnelmiljøet skaffet seg solid erfaring, gjennom bygging av tunneler og bergrom for en rekke formål - som lagerhaller for olje/gass, svømme- og idrettsanlegg, vannkraftprosjekter samt undersjøiske tunneler.

Nyttig samarbeid

Det er det statlige eiendoms- og utviklingsselskapet JTC som er ansvarlig for utbyggingen av de undersjøiske anleggene. SINTEF, konsulentselskapene Multiconsult fra Norge og Tritech fra Singapore, har dannet konsortiet STM som har prosjektledelse og teknisk oppfølging på vegne av JTC.

– Vi kom inn i Singapore i 2002 med spesialkompetanse på bergspenningsmålinger, og disse ble utført i en innledende fase sammen med Tritech, sier sjefsforsker Eivind Grøv ved SINTEF Byggforsk. Han forteller at det jobbes hardt i faggruppen for å oppnå prosjekter i utlandet. – Det er både lærerikt, spennende og et nyttig tilskudd til våre hjemlige prosjekter.

Ti forslag

Myndighetene i Singapore er interesserte i å flytte mest mulig infrastruktur til undergrunnen. Ulike departement har listet opp ti forslag til hvordan dette kan gjøres.

Alternativene omhandler flytting av alt fra en forskningspark, vannbehandlingsanlegg og vannreservoarer – til produksjonsteder for mikrobrikker og utstyr til pc-er.

Hvert område skal vurderes nøye før det tas en beslutning. Norske undergrunnseksperter har hjulpet til i oppgaven med å utvikle en masterplan for Singapore. I tillegg har de vært med på å evaluere og vurdere de ulike løsningene på hvert av de ti områdene.

Denne utredningen ble tildelt prisen for den beste strategiske mulighetsstudien i Singapore i 2009. Masterplanen er nå underlag for flere spesialstudier på de enkelte anvendelsesområdene som ble skissert, og arbeidet blir i stor grad gjort av konsulenter.

Store dimensjoner

– Vi snakker om store områder overalt på øya, sier Grøv. – Ved bygging kan det være snakk om å gå ned i sjakter, lage atkomsttunneler og å bygge store bergrom. Det er svært interessant for oss å bidra i en jobb som dette, siden det er snakk om verdens første i en slik dimensjon.

Så vidt forskerne vet, er det bare i Helsinki i Finland at man har hatt en slik planmessig bruk av undergrunnen tidligere. Det handler ikke bare om å løse plassproblemer, men også om å flytte uestetisk eller støyende elementer av infrastruktur unna overflaten. Slik kan man gjøre verdifullt overflateareal tilgjengelig for byens innbyggere.

I disse dager arbeides det for å få på plass en samarbeidsavtale på forskning og utvikling mellom SINTEF og et forskningssenter på undergrunnsteknologi som ble etablert i et samarbeid mellom JTC og Nanyang Technical University.

Powered by Labrador CMS