Småkrypene gir mangfoldsvar

Forskere har telt antallet småkryp i en tropisk regnskog. Dermed kan de også svare på spørsmålet: Hvor mange arter finnes det på jorda?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Trebukk. (Foto: Frode Ødegaard)

– På bakgrunn av nesten ti års arbeid har vi kommet frem til at San Lorenzo-skogen i Panama huser 25 000 leddyr.

– Dette er selve nøkkelen til svaret på hvor mange arter vi har i verden, sier NINA-forsker Frode Ødegaard, som har deltatt i studien.

Hvor mange arter som finnes på jorda er et spørsmål mennesket i lange tider har søkt svar på. Det mangler ikke beregninger og modeller som forsøker å gi svar, problemet er mangelen på bakgrunnsdata.

Usikkerheten i beregningene skyldes nemlig leddyrene. Leddyr er en samlebetegnelse for en gruppe dyr som består insekter, edderkopper og krepsdyr. Populært kalt småkryp.

Til tross for at de er verdens mest tallrike dyregruppe vet vi svært lite om hvor mange arter som fins.

Når vi vet at leddyrene utgjør omtrent 70 prosent av alle arter på kloden, og at de aller fleste lever i tropisk regnskog er det lett å følge tanken: Tell småkrypene i regnskogen så har du svaret på spørsmålet.

Og det er nettopp det forskerne har gjort. 

Nøkkelen ligger i regnskogen

Sammen med et internasjonalt team på 102 forskere har Ødegaard gått direkte til kilden. Nå, ti år etter, sitter de med nøkkelen i hånda.

– Resultatene blir aldri bedre enn datagrunnlaget, samme hvor god modellen er, sier Ødegaard.

– Nå har vi for førstegang et godt tall på hvor mange arter som lever i tropisk regnskog.

Megasoma elephas. (Foto: N. Winchester)

I løpet av ti år har 100 forskere saumfart hver flik av San Lorenzo-skogen i Panama, fra skogbunnen til toppen av trekronene.  Til sammen har de samlet og identifisert 130 000 småkryp, fordelt på mer enn 6000 ulike arter.

Et løft for vitenskapen

En stor andel av alle artene i skogen ble funnet innenfor et nokså lite område, noe som er godt nytt for forskerne.

– I praksis betyr dette at vi kan bestemme artsmangfoldet i en tropisk skog ved å undersøke mindre områder, og oppskalere resultatene, sier Ødegaard.

Et annet interessant funn er at antallet leddyr kan bestemmes ut fra hvor mange planter som lever i skogen – en langt enklere gjennomførbar telling. Overaskende nok gjelder dette også for arter som ikke er planteetere. Dette støtter tidligere teorier som sier at artsantallet øker når plantemangfoldet øker.

Forskerne konkluderer med at for hver plante kan en regne med å finne 20 leddyrarter. Tilsvarende finnes det 83 leddyr per fugl, og 312 leddyr per pattedyr.

Har svaret, hva er spørsmålet?

Så har vi altså svaret, men hvorfor er det viktig å ta vare på alle disse artene?

Frode Ødegaard studerer fangsten. (Foto: J. Bryant)

Det finnes en lang rekke både økologiske, politiske og etiske argumenter for å ta vare på biologisk mangfold. Men det viktigste er ifølge Ødegaard at vi er helt avhengige av naturmangfoldet som mennesker.

– Vi kan tenke oss at vi er på en flyreise. Jorda er flyet, mens artene er boltene i flyet. Noen av disse boltene er viktigere enn andre. Og vi kan miste noen. Men mister vi mange, så styrter flyet, sier Ødegaard. 

[gallery:1]

Referanse:

Basset m.fl.: Arthropod Diversity in a Tropical Forest, Science 14 December 2012, Vol. 338 no. 6113 pp, 1481-1484, doi: 10.1126/science.1226727.

Powered by Labrador CMS