Barn lærer verbene lettere når de gjør dem

Lærere må ta på alvor at barn har kropper som vil være i bevegelse, ifølge ny bok om læring gjennom aktivitet.

Forsker mener vi må ta på alvor at barna ofte trives bedre med å gå, hoppe, henge og springe enn å sitte ved pulten. (Foto: Mat Hayward/Microstock)

– Det er ikke sikkert at elevene lærer best inne i klasserommet, sier førstelektor Inger Marie Vingdal ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Kanskje kan de skjønne fysiske lover bedre i bassenget.

Vingdal er redaktør for boka Fysisk aktiv læring der hun har fått med seg andre forskere fra inn- og utland som er opptatt av læring, undervisning og skoleutvikling gjennom en aktiv skolehverdag.

Førstelektor Inger Marie Vingdal. (Foto: HiOA)

– Matematikk og fysisk aktivitet kan være å gjøre målinger ute. Verb kan bli lettere å forstå når elevene gjør dem fysisk.

Ikke høy puls på alt

Forskeren poengterer at fysisk aktivitet er å være i bevegelse, men man trenger ikke høy puls på alt.

– Vi må ta på alvor at barna ofte trives bedre med å gå, stå og springe enn å sitte ved pulten. Barn er fysiske og fysiske læringsaktiviteter kan brukes i alle fag.

Samtidig er det ikke alltid at de trenger å gå ut av klasserommet.

I boka skriver forskerne om et eksempel på en førsteklasse som jobbet med å lære tallet seks. Barna skriver, tegner og teller. Men læreren merket at motivasjonen begynte å falle, og ba elevene reise seg. De skulle gå sammen slik at det er seks øyne i gruppa.

– Så fortsatte de med å hoppe seks ganger og springe seks ganger rundt de andre. Dette ga dem trolig større tallforståelse, mer energi og mer motivasjon.

Vingdal mener det gjelder å se mulighetene og å gripe dem i undervisningen.

Boka Fysisk Aktiv Læring.

– Fysisk aktivitet er ikke løsningen på alt, men en god mulighet. Kanskje har lærer med kroppsøving i fagkretsen lettere for å se dette enn andre.

Øve på noe meningsfylt

At elevene får utvikle seg motorisk og fysisk ut fra egne forutsetninger, er viktig for deres livslange bevegelsesglede, samhandling med andre og egen selvtillit.

– Barn må øve og ha noe å øve på for å bli bedre. Det er viktig at de har noe å øve på som føles meningsfylt, sier Vingdal.

Forskning viser at å være fysisk aktiv kan styrke konsentrasjon, motivasjon og evne til å holde ut.

– Kroppsøvingens egenverdi og bevegelsesglede har overføringsverdi til annen læring. Kanskje har lærernes frykt for at barna ikke skal lære å lese, skrive og regne og PISA-tester, skremt dem tilbake til pultene, sier Vingdal.

Referanse:

Inger Marie Vingdal: Fysisk aktiv læring, Gyldendal Akademisk, 2014

Powered by Labrador CMS