Terapeuter trenger også støtte

Et positivt arbeidsmiljø og støtte fra kolleger kan forbedre terapeuters evne til å behandle barn med atferdsproblemer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: iStockphoto)

PMTO - Parent Management Training – Oregon-modellen

 • Tilbudet retter seg mot familier med barn mellom 3 og 12 år med alvorlige atferdsproblemer 
• Målet med behandlingen er at barnet og foreldre gjenoppretter en positiv relasjon slik at opposisjonell atferd brytes og positiv utvikling fremmes.
• En metode der foreldrene gjennom et behandlingsforløp trenes i alternative oppdragelsesferdigheter som fremmer prososial atferd og reduserer avvikende atferd.
• Foreldrene lærer seg å identifisere, definere og observere barnets atferd på nye måter. Kommunikasjonsmønsteret i familien endres slik at positiv involvering mellom foreldre og barn kan gjenopprettes
• Metoden innebærer aktiv innøving av alternative måter å møte og håndtere barnet på

Terapeuter som jobber i miljøer der perspektivene deres blir verdsatt og samarbeid er oppmuntret, gjør en bedre jobb når de skal gjennomføre programmer for å hjelpe barn med atferdsvansker, enn de som jobber i mindre positive miljøer.

Det viser doktorgradsavhandlingen til Sihu Klest, som er forsker ved Atferdssenteret.

Hun har sett på hvilke faktorer og omstendigheter som spiller inn på effektiviteten av disse programmene i barnevernstjenesten og barne -og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP)

Forebyggende arbeid

Klest utførte fire studier for å undersøke faktorene i den landsdekkende implementeringen av Parent Management Training Oregon-modellen (PMTO) i barneverntjenesten (BUP).

Atferdsproblemer hos barn og unge har en betydelig innvirkning på familier og lokalsamfunn gjennom økt voldelig kriminalitet gjennom hele livsløpet, psykiske problemer, stoffbruk, risikofylt seksuell atferd, graviditet i tenårene, og partnervold i voksen alder.

Forekomsten av denne type atferd er betydelig høyere hos personer med atferdsproblemer i barndommen enn hos de uten.

Millioner av kroner brukes hvert år på programmer som har vist seg effektive i behandlingen og forebyggingen av denne typer problemer. Det er likevel ikke alltid slik at resultatene er like positive utenfor forskningsinstitusjonene hvor programmene utvikles.

Viktig å finne ut hva som går feil

Sihu Klest er forsker ved Atferdssenteret.

– Dersom faktorer som kan føre til at programmene mister effektiviteten ikke er nøyaktig identifisert og håndtert, er de enorme ressursene som brukes på intervensjoner bortkastet, og barn som mottar denne type behandling kan risikere å lide unødig på grunn av mangel på effektiv behandling, sier Klest.

Terapeuter som har tilgang til minst to andre PMTO-terapeuter innenfor sitt felt blir mer positive til sitt arbeidsmiljø, de har mer tid til å jobbe med PMTO, de behandler flere klienter med programmet, og sannsynligheten for at de vil slutte med behandlingsmetoden blir mindre.

– Resultatene tyder på at det å jobbe med kolleger som deler samme faglige perspektiver har stor betydning og at respekt fra ledelse og profesjonell autonomi styrker ansattes kompetanse, sier Klest.

Bakgrunn:

Sihu Klest disputerer 8. september med avhandlingen Instrumental Factors in the Implementation of an Evidence-based program in Child Mental Health Organizations: Practitioner Perspectives, ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Powered by Labrador CMS