Snegler kan være bærere av sykdomsfremkallende bakterier som kan gi sykdom både hos mennesker og dyr. (Foto: Mari M. Press)

Snegler i fôret kan gi dårligere ost

Det er ikke bare hageeiere som banner over de brune, slimete brunskogsneglene. De invaderer også enger og høstes inn med grasavlingene. Det gir dårlig fôr til kua og hodebry for osteprodusentene.

Brunskogsnegler som høstes inn med grasavlingen, kan gi feilgjæring og silofôr av svært dårlig kvalitet.

– Jo flere snegler som blandes inn med graset under innhøsting, jo dårligere blir silofôrkvaliteten, sier forsker Kristine Gismervik ved Veterinærinstituttet.

Hun tror dette skyldes det høye innholdet av proteiner og vann i sneglene. Dette kan føre til at fôret gjæres feil og dermed får høye nivåer av smørsyrebakterier. Smørsyrebakterier reduserer fôrets smak og kvalitet.

– Dersom melken forurenses av slike bakterier, kan dette gå ut over osteproduksjonen og gi kvalitetsfeil som sprekkdannelse og dårligere smak, sier Gismervik.

Bruk av konserveringsmidler som inneholder syrer og kjemikalier, viste seg å hindre feilgjæringen.

– Tørking av graset før det blir laget silofôr av det og tilsetting av melkesyrebakterier, hadde ingen tilstrekkelig effekt mot skadene sneglene fører med seg, sier Gismervik.

Kan gi sykdom

Forskningen hennes viste også at snegler kan være bærere av sykdomsfremkallende bakterier. Listeria monocytogenes kan gi aborter og sykdom både hos menneske, sau og storfe, og er en vanlig bakterie i miljøet.

Listeria monocytogenes ble påvist hyppig både utenpå og i brunskogsnegler, likevel var mengdene beskjedne, sier Gismervik.

– Det ble ikke flere bakterier i silofôret så lenge man unngikk luftlekkasjer.

Kristine Gismervik. (Foto: Frøya Gismervik)

Gismervik fant ingen indikasjon på at brunskogsneglene bidro til større mengder av bakterien Clostridium botulinum type C som kan føre til den alvorlige dyresykdommen botulisme.

– Selv om det ikke ble påvist sykdomsfremkallende bakterier eller muggsopp som kan påvirke dyre- eller menneskehelsa fra snegleforurenset silo, viser studien at snegleforurenset fôr kan påvirke produksjon og fôropptak gjennom redusert fôrkvalitet, sier Gismervik.

Hun anbefaler derfor å tilsette egnede konserveringsmidler til snegleforurenset gras for å sikre fôrkvaliteten.

Referanse:

Kristine Gismervik: Grass silage contaminated with slugs (Arion vulgaris). Feed quality and risks, doktoravhandling, NMBU og Veterinærinstituttet, 2015.

Powered by Labrador CMS