Leger stadig oftere til akupunktør

Nordmenn og helsevesen blir mer og mer åpne for alternativ medisin. Nå lar til og med legene seg bli stukket med nåler.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

– Leger sier de vil bruke akupunktur for egen sykdom i større grad i dag, sier lege og seniorforsker ved Universitetet i Tromsø, Arne Johan Norheim.

Leger har gjerne vært tilbakeholdne til alternativ medisin, men nå viser forskningsresultatene til Norheim at også leger lar seg lokke til å anvende alternative behandlingsmetoder.

– Ved Universitetet i Tromsø har vi gjennomført jevnlige spørreundersøkelser på leger og medisinstudenter helt siden 1994, og resultatet er at når det gjelder akupunktur for egen sykdom, er legenes egen bruk av metoden økende, selv om antallet som ønsker å bli akupunktør ikke har endret seg, forteller Norheim.

Leger i tidsklemme

Selv er han både lege og akupunktør, og han tror leger vegrer seg mot å lære seg akupunktur på grunn av tidspresset.

– Legene ser nok ikke på akupunktur som 100 prosent nødvendig, spesielt ikke når legeyrket tar mye tid. I dag har leger det travelt på grunn av mer krav, spesialisering og administrasjon. De har rett og slett tid til færre pasienter.

Arne Johan Norheim. (Foto: Elisabeth Øvreberg)

– Flere leger har faktisk gått akupunkturkurs, men de anvender det sjelden. Jeg tror tidsklemma er en stor årsak, men også at det ikke alltid er økonomi i akupunktur, sier Norheim som er tilknyttet Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM).

Om lag en femtedel av norske leger og bortimot tre fjerdedeler av sykepleierne i Norge har forsøkt alternativ medisin. Selv om relativt få leger anbefaler alternativ medisin, inntar majoriteten av legene, særlig allmennlegene, en holdning der pasienten på fritt grunnlag kan bestemme bruk av alternativ medisin.

Positive legestudenter

En helt fersk undersøkelse viser at legestudenter blir mer og mer positive til alternativ medisin.

– Jeg startet holdningsstudier på medisinstudenter i 1992, og har hatt jevnlige spørreundersøkelser. I 1992 var alternativ medisin så å si fraværende på medisinstudiene i Norge, nå ønsker studentene å lære mer om dette, forteller Norheim.

Han har veiledet medisinstudent Janne Murberg Spaun som har skrevet en avhandling om temaet.

– Holdningene til helsepersonell endret seg i 1998 da Aarbakke-utvalget hadde offentlig utredning som gikk ut på hvordan det offentlige skulle forholde seg til alternativ medisin.

– I dag finnes det knapt en smerteklinikk eller fødestue som ikke tilbyr akupunktur som smertelindring. Også en del kreftavdelinger tilbyr kvalmestillende akupunktur til pasienter på cellegift, sier Norheim.

Han mener akupunktur og alternativ medisin har blitt mer akseptert.

Barn er en voksende gruppe

Den norske befolkningens bruk av alternativ medisin har vært kartlagt flere ganger, og en spørreundersøkelse ved NAFKAM viste at om lag halvparten av oss har benyttet alternativ medisin i løpet av 2009.

Det er omtrent fem ganger så mange som for 10 år siden. Nordmenn bruker dermed alternativ medisin i samme omfang som befolkningen i Sverige og Danmark gjorde for 10 år siden.

Også blant barn finner man en voksende gruppe som bruker alternativ medisin, særlig gjelder det homøopati i behandling av astma og allergi. På landsbasis er akupunktur og homøopati mest populært blant nordmenn.

Powered by Labrador CMS