Svært overvektige kan dra mer nytte av en annen type operasjon enn den vanligste. (Foto: Colourbox)

Slankere med mindre vanlig fedmeoperasjon

Slankeoperasjonen duodenal omkobling gir større vekttap ved svært alvorlig fedme enn bypass-operasjon. Men operasjonen har flere bivirkninger.

Stadig flere sykelig overvektige tyr til kirurgiske inngrep for å gå ned i vekt.

Den vanligste operasjonen i Norge er gastrisk bypass, der kirurgene gjør magesekken mindre. I tillegg blir en del av tynntarmen koblet bort fra fordøyelsessystemet.

Ved en annen type operasjon gjør kirurgen mer kompliserte inngrep. Operasjonen heter duodenal omkobling, og innebærer at man kobler ut en større del av tynntarmen.

På sikt kan den hjelpe de mest overvektige bedre med å gå ned i vekt enn det en bypass kan. Det viser en norsk-svensk studie.

Ekstremt overvektige

Duodenal omkobling brukes langt sjeldnere enn gastrisk bypass, men det er ikke enighet om hvilken metode som er best. Norske og svenske forskere ville sammenligne effekten av de to kikkhullsoperasjonene.

De fulgte 55 pasienter i fem år. De var svært overvektige, med en kroppsmasseindeks (BMI) på over 50 og en gjennomsnittsvekt før operasjon på 162 kilo.

Pasientene ble delt tilfeldig inn i to grupper. Halvparten fikk den ene operasjonen, den andre halvparten fikk den andre.

Bedre blodtrykk

Begge grupper gikk ned i vekt, men det var en del kilo forskjell. Mens pasientene som fikk gastrisk bypass, gikk ned i snitt 41 kilo, var de andre slankeopererte hele 66 kilo lettere fem år etter operasjonen.

Det er samme tendens som forskerne fant ett år etter operasjonene, ifølge Tidsskrift for Den norske legeforening.

I tillegg fikk pasientene bedre blodtrykk og lungefunksjoner, og bedringer når det gjaldt diabetes type 2.

Her var det ikke noen forskjell mellom gruppene.

Opplevd fysisk og psykisk livskvalitet var også omtrent lik for de to gruppene.

Bra for hjertet

Duodenal omkobling ga imidlertid gunstigere nivåer av kolesterol og andre fettstoffer, som triglyserider, og blodsukkeret var bedre hos dem som hadde fått duodenal omkobling enn bypass.

Dette er faktorer som kan påvirke risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Nylig viste en annen studie dessuten liten effekt av gastrisk bypass-operasjon på stivheten i blodårene, noe som også kan ha betydning for hjerte- og karsykdommer.

Vondt i magen

Selv om det var noen fordeler med å velge duodenal omkobling, var det også flere ulemper.

Disse pasientene manglet i større grad enn bypass-pasientene vitamin A og D.

Begge grupper rapporterte om ubehag knyttet til mage og tarm, som vondt i magen og problemer med fordøyelsen.

Duodenal-pasientene hadde i tillegg flere sure oppstøt.

De måtte også mer på sykehuset, med flere kirurgiske inngrep knyttet til operasjonen.

Derfor anbefaler forskerne å være forsiktig med å bruke denne typen operasjon.

Referanse:

Hilde Risstad mfl: Five-Year Outcomes After Laparoscopic Gastric Bypass and Laparoscopic Duodenal Switch in Patients With Body Mass Index of 50 to 60A Randomized Clinical Trial. JAMA Surgery, online 4. februar 2015. doi:10.1001/jamasurg.2014.3579

Powered by Labrador CMS