Sammenhengen mellom overvekt og diabetes 2 har lenge vært kjent. Nå har forskere funnet ut at risikoen kan oppdages opptil 20 år før pasienten får diagnosen. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Diabetes kan oppdages 20 år før diagnose

Allerede 20 år før en person får diabetes 2 er det mulig å se risikofaktorene. Det gjør det mulig å forebygge, mener NTNU-professor. 

Unge overvektige med lett forhøyet blodsukker eller litt høyere nivå av fettstoffer, også kalt lipider, har høyere risiko for å få diabetes 2.

Dette viser en ny svensk studie som omtales i Dagens Medisin.

Valdemar Grill, professor ved NTNU, har vært med på studien sammen med forskere fra Karolinska Institutet i Sverige.

Han sier til nettstedet at det ikke hovedsakelig er forhøyet blodsukker eller lipidnivå som er hovedårsaken til den økte risikoen.

– Det som slår igjennom i studien, er risikoen for diabetes som er forbundet med forhøyet BMI, det vil si overvekt og fedme.

Stor studie

Resultatene i studiene er basert på data fra mer enn 296 000 personer som fikk målt blant annet blodsukker i perioden 1985 til 1996. Deretter ble de fulgt opp fram til 2012.

I løpet av studieperioden hadde over 28 000 personer utviklet diabetes 2.

Forskerne fant tydelige forskjeller mellom diabetes-gruppen og en kontrollgruppe når de målte blodsukker og lipidnivå. Denne forskjellen var liten. Verdiene lå i stor grad innen normalområdet.

Første studie over lang tid

Det viktigste funnet er sammenhengen mellom overvekt og diabetes 2, mener Grill. Overvekt gir en kronisk belastning på celler som produserer insulin. Mange tidligere studier har tidligere vist en sammenheng mellom insulinresistens og overvekt.

Grill sier til Dagens Medisin at dette sannsynligvis er den eneste studien som har sett på denne sammenhengen over så lang tid. Han mener at denne forskningen viser at det er god tid til å forebygge diabetes 2. 

Hvor lett er det å gå ned i vekt?

Mange leger sier at det er vanskelig å få pasienter til å slanke seg etter diagnosen.

Mange sliter med med å forandre livsstil når de får diabetes 2. Det gjelder spesielt endring av kosthold, noe som er helt avgjørende for å bremse sykdommen.

En dansk studie fra 2015 tyder på det motsatte. 

I undersøkelsen observerte forskerne 885 diabetikere. Alle fikk diagnosen etter fylte 40 år. 

De ble spurt hvor mye de veide 1, 10 og 20 år før diagnosen. Seks år etter diagnosen hadde de i gjennomsnitt slanket seg 2,5 kilo. 

Kilde:

Malmström H, mfl: Elevations of metabolic risk factors 20 years or more before diagnosis of type 2 diabetes - experience from the AMORIS study. Diabetes Obesity Metabol, februar 2018 (Sammendrag)

 

Powered by Labrador CMS