Boka Barnehagen som samfunnsinstitusjon kan sees som tredje bok i en serie om barnehagen. Det startet i 2012 da Østrem skrev en blå bok om barnet, en rød bok om barnehagelæreren, og nå en grønn bok om barnehagen som samfunnsinstitusjon. (Foto: OsloMet)

Ny bok: Barnehagen som møtested

–Mer enn noen gang er det mange som vil noe med barnehagen og vil være med å påvirke, sier professor Solveig Østrem ved OsloMet – storbyuniversitetet.

–I presset på barnehagen og barns liv er det en risiko for at vi mister noe som er verd å hegne om.

Derfor har Østrem invitert kollegaer fra ulike barnehagelærerutdanninger og med ulike perspektiver som bidragsytere i boka Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Her presenteres ny forskning om dagens barnehage, og Østrem håper boka kan være med å gi argumenter og skape en diskusjon om hva samfunnet vil med barnehagen.

Det handler om barnehagen som velferdsordning, barnehagen som pedagogisk virksomhet og barnehagen som møtested.

Solveig Østrem. (Foto: OsloMet)

I tillegg til å redigere boka, skriver Østrem innledningen og et kapittel om hvorfor barnehagelærere blir i jobben. Statistikken viser at det er større yrkesstabilitet blant barnehagelærere nå enn tidligere. Barnehagelærerne selv oppgir flere grunner til at de ikke forlater yrket, og at barnehagelæreryrket er meningsfylt:

De legger blant annet vekt på de daglige møtene med barna og relasjonen til dem. Samtidig føler de at de gjør en betydningsfull jobb ved å gi barna en god hverdag og ruste dem for fremtiden.

– De vektlegger også allsidigheten i yrket, at de er både ute og inne og ingen dag er lik, sier Østrem.

– Samtidig trekker barnehagelærerne fram det faglige, at de kan utvikle seg som fagpersoner og som mennesker. Og til slutt snakker de om den store friheten i yrket. Barnehagen har et klart mandat, men det er stor frihet i hvordan man realiserer mandatet.

Powered by Labrador CMS