– Dårlig mental helse ser ut til å være en viktig forklaring på hvorfor mange elever faller fra, sier forsker. (Illustasjonsfoto: Foto: Berit Roald, NTB scanpix)

Psykisk helse avgjørende for om du dropper ut av skolen

Psykiske problemer ser ut til å være en viktig forklaring på hvorfor mange ikke fullfører skolen. Og det er like viktig uansett hvilken sosial bakgrunn eleven har.

Nærmere 30 prosent av norske elever fullfører ikke videregående skole, og tallene har vært stabile over flere år. Mye har vært gjort for å redusere frafallet – uten å lykkes.

Forskere fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) og Institutt for samfunnsforskning (ISF) har nå forsøkt å finne ut hvilke risikofaktorer som øker sannsynligheten for at elever dropper ut av videregående skole.

De har tatt utgangspunkt i helseundersøkelsen i Oslo (Unghubro) og koblet den sammen med utdanningsregisteret og fødselsregisteret.

Idunn Brekke. (Foto: HiOA)

Mental helse er avgjørende

Mental helse står frem som en helt avgjørende faktor.

– Dårlig mental helse ser ut til å være en viktig forklaring på hvorfor mange elever faller fra, og det er uavhengig om eleven kommer fra en rik familie eller familie med lav inntekt, sier HIOA-forsker Idunn Brekke.

Ulik medisin for ulike grupper

Forskningen viser også at noen faktorer er viktigere for barn av lavinntektsfamilier, mens andre faktorer er viktigere for med barn av rikere familier – når man skal forklare frafall fra skolen.

– For elever som kommer fra lavinntektsfamilier er det spesielt skolefravær på grunn av smerte og mistrivsel i klassen som gjør at de slutter, sier forsker Liza Reisel ved ISF.

Elever fra bedrestilte familier, derimot, er det spesielt forhold til familien og venner som ser ut til å være viktige faktorer for om de fullfører skolen eller ikke.

– Det betyr at ulike tiltak kan være viktig for ulike grupper når man skal redusere frafallet i den norske skolen. Samme medisin virker sannsynligvis ikke på alle, sier hun.

Liza Reisel. (Foto: ISF)

Røyking og skoleslutt

Det er også en sterk sammenheng mellom det å røyke og å droppe ut av skolen, ifølge forskningen.

Forskerne vet ikke hvorfor det er slik, men det er noen egenskaper ved den gruppen som røyker til hverdags, som gjør at de har veldig mye høyere frafall – uavhengig av sosial bakgrunn.

Røyking har faktisk en større betydning for fraværet enn dårlige karakterer. Men forskerne understreker at det sannsynligvis ikke er røyking i seg selv som fører til frafall i skolen. 

Referanser:

Brekke og Reisel: The impact of birthweight and adolescent health on educational attainment. Scandinavian Journal of Educational Research, august 2015, doi: 10.1080/00313831.2015.1066442. Sammendrag

Brekke: Health and educational success in adolescents: a longitudinal study. BMC Public Health, juli 2015, doi: 10.1186/s12889-015-1966-0.

Powered by Labrador CMS