Lovende fettsyre i fiskefôr

Den bioaktive fettsyren TTA i fiskefôr kan virke svært positivt på fiskehelsen. Den har en effekt på hjertet som ligner effekten av trening.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Atlantisk laks. Bildet er tatt i Atlanterhavsparken i Ålesund. (Foto: Hans-Petter Fjeld / Wikimedia Commons, se lisens her)

TTA (Tetradecylthioacetic acid)

  • En bioaktiv fettsyre som har effekt på flere biologiske prosesser som metabolisme og betennelsesreaksjoner.
  • Det forskes mye på TTA i pattedyr og menneske.
  • Inntak av høye konsentrasjoner av TTA kan være skadelig.
  • TTA er ikke godkjent i fôr til dyr i dag.

Fabian Grammes i Nofima har undersøkt bruk av TTA (tetradecylthioacetic acid) i fôr til smolt av atlantisk laks.

I forsøk der det ble naturlig utbrudd av hjerte- og skjelettsykdommen HSMI, overlevde vesentlig flere smolt som hadde fått TTA, enn smolt som ikke hadde fått TTA i fôret.

Grammes så også økt relativ hjertevekt og økt aktivitet av gener som gir et mer robust hjerte seks uker etter TTA ble gitt i fôret. I tillegg indikerte studiet at TTA øker aktiviteten til gener som regulerer immunsystemet.

Bra for stresset fisk

Grammes studerte genaktiviteten i hjerteprøver fra fisk som ikke var utsatt for sykdom, og resultatene herfra støtter funnene fra forsøket der smolt ble utsatt for HSMI.

– Hjertene hadde økt metabolisme, økt vekst og økt evne til sammentrekning, sier Grammes.

Stipendiat Fabian Grammes har funnet at fettsyren TTA har en svært lovende effekt på hjertefunksjonen til laks. (Foto: Kjell Merok)

– Dette antyder at det kan være vesentlige fordeler med TTA i fôret til oppdrettslaks i stressede situasjoner.

Men Grammes presiserer at de positive resultatene på naturlig sykdomsutbrudd må bekreftes under kontrollerte sykdomsforsøk. Fysiologiske data må støtte opp om funnene som er gjort på gennivå.

Immunstimulerende

Laboratoriestudier av makrofager, celler som kan både øke og dempe en betennelse, støtter opp om funnene i fiskeforsøk som viser at TTA påvirker immunsystemet på en positiv måte.

Disse funnene kan forklare den reduserte dødeligheten i smoltforsøket med HSMI-utbrudd. Forskerne testet også immuncellene med et kunstig virus og fant at TTA har en positiv effekt.

– TTA kan hjelpe oss til å forstå hvordan funksjonelle fôr kan påvirke fiskehelse, sier Grammes.

Bakgrunn:

Fabian Grammes disputerer 27. mai 2011 ved Universitetet for miljø- og biovitenskap med avhandlingen ”Hjerte og immunmodulatoriske effekter av tetradecylthioactetic acid (TTA) hos Atlantisk laks (Salmo salar L.)”.

Powered by Labrador CMS