Fisk fra Asia vinner fram

Oppdrettsfisk fra Asia kan gi tøffere konkurranse for norsk fisk i det europeiske markedet, viser en rapport utarbeidet av Fiskeriforskning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Salget av skinn- og beinfrie pangasiusfileter øker sterkt i Europa."

Det er særlig oppdrettsfisken pangasius som øker kraftig i Europa. Vietnam er den største produsenten av denne hvitfiskarten.

Med sitt lyse fiskekjøtt og lave pris er den i første rekke en mulig konkurrent for norske frossenprodukter av hvitfisk, slik som torsk, sei, hyse, uer og blåkveite.

Norske produkter har foreløpig ikke merket konkurranse fra pangasius, noe som trolig skyldes at den økte importen fra Vietnam har falt sammen med økt etterspørsel etter sjømat i EU, viser rapporten, som er utarbeidet av Fiskeriforskning på oppdrag for Fiskeri- og Kystdepartementet.

Sterk vekst

Produksjonen av pangasius er i sterk vekst, og forventes å nå cirka én million tonn i 2010. Pangasius selges som fryste fileter til EU. Importen øker sterkt, og var nærmere 130 000 tonn i 2006. Russland tok inn over 40 000 tonn.

I Europa er det viktigste markedet for pangasius storhusholdninger, slik som sykehus, kantiner og offentlige institusjoner, der lav pris har stor betydning når produkter kjøpes inn.

Nye produkter

"Pangasius tilbys også norske forbrukere, slik som i denne frysedisken. "

I rapporten pekes det på at store europeiske produsenter av frossenmat nå lanserer produkter med pangasius, og at stadig flere nye produkter er på vei inn i de store dagligvarekjedene.

Det er derfor grunn til å ta konkurransen fra pangasius på alvor.

Norsk fisk kan særlig få merke konkurransen innen fryste ferdigprodukter, slik som panert fisk, der fiskearten ikke nødvendigvis har betydning for forbrukerens produktvalg.

Men fortsatt er det usikkert hva som blir konsekvensene av den økte importen av nye oppdrettsarter.

To scenarier

Et mulig scenario er at etterspørselen etter sjømat i EU øker så mye at den vil ta unna den forventede økningen i produksjonen av pangasius.

Et annet scenario er at veksten i forbruket avtar samtidig som markedet flommer over med billig fisk fra Vietnam.

En slik situasjon kan skape betydelige negative konsekvenser for den delen av norsk fiskerinæring som tilfredsstiller de samme behovene som pangasius.

Tilapia kommer også

Rapporten omhandler også den tropiske arten tilapia, som er en annen mulig konkurrent til norske fiskeprodukter. Forbruket av tilapia har økt kraftig i USA, men den er fortsatt et ny art med beskjedne markedsandeler i Europa.

Markedet for tilapia vil trolig vokse også i Europa, men det er fortsatt usikkert hvor store mengder som vil bli importert og hvilke arter som eventuelt vil merke konkurranse.

Trenger strategier

Rapporten peker på at norsk fiskeri- og havbruksnæring har gode forutsetninger for å møte konkurransen fra nye arter, og at det er flere mulige strategier som kan følges.

Ett av fortrinnene er kort avstand til markedene i Europa, noe som gjør det mulig å utvikle godt betalte ferske produkter.

Norge har også lange tradisjoner med etablerte produkter som klippfisk, saltfisk og tørrfisk - og dette er særegne produkter det kan satses videre på.

I tillegg har mange europeiske forbrukere en økonomi som gjør det mulig for dem å kjøpe norsk sjømat, selv om prisen er høyere enn fra mange andre land.

Forutsetningen er at norske produkter har noe som skiller dem ut og gjør dem attraktive.

Med stadig raskere endringer i det globale sjømatmarkedet anbefaler rapporten at det legges økt vekt på markedsanalyser og produktutvikling.

Rapporten “Økt konkurranse fra nye arter på det europeiske sjømatmarkedet” kan lastes ned her.

Powered by Labrador CMS