Kan forebygge grå stær hos laks

Plantebasert fôr og sterkt vekstfokus fører sammen med høye sjøtemperaturer til at flere oppdrettslaks utvikler grå stær. Ved å tilsette mer av aminosyren histidin i fôret, kan man forebygge lidelsen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Linsa til smolten blir sjekket for grå stær hos «øyelegen». Øyelidelsen kan forebygges gjennom fôrtilsettinger. (Foto: Sofie Charlotte Remø)

Forskningsprogram

Forskningsrådets havbruksprogram skal utvikle kunnskap for å bidra til bærekraftig vekst i norsk havbruk og sikre og videreutvikle Norges posisjon som verdens ledende sjømatnasjon.

Fakta om hovedprosjektet

Prosjekttittel:  Local effects of global warming: Effects of period of higher
temperature than the normal range for Atlantic salmon
Prosjektperiode: 2010–2013
Finansiering:  Havbruksporgrammet/ Forskningsrådet
Prosjektledelse: Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Øyesykdommen grå stær kan gi laksen så dårlig syn at den får problemer med å finne fôret.

Grå stær fører til at linsa i øyet blir mindre og mindre gjennomsiktig. Lidelsen forårsakes av mangel på aminosyren histidin, bruk av planteoljer i fôret, rask vekst og høye vanntemperaturer.

– For å hindre utvikling av grå stær etter at laksen blir satt ut i sjøen, trenger den mer histidin enn det den trenger for å vokse, sier Nifes-forsker Sofie Charlotte Remø.

– Hittil har histidinnivåene i laksefôr vært basert på behovet for vekst. Grå stær kan forebygges som velferdsproblem i lakseoppdrett ved å øke mengden histidin i fôret, sier Remø, som tar doktorgrad på øyesykdommen.

Planteoljer kan påvirke gener

Laksen trenger ekstra histidin for å bygge opp nivået av det som kalles N-acetyl-histidin (NAH) i linsa. NAH motvirker grå stær ved å fungerer som antioksidant i tillegg til å regulere væskebalansen i linsa.

Remø har også undersøkt om økt bruk av planteoljer i laksefôret og høyere sjøtemperaturer øker risikoen for utvikling av grå stær.

– Lakselinsa blir i liten grad påvirket av om fôret inneholder plantefett eller marint fett. Men planteoljene påvirker gener i linsa som regulerer forsvaret mot grå stær, forklarer Remø.

Mer plantebasert fôr kan føre til at laksen lettere utvikler lidelsen som følge av ytre påvirkninger, som høye sjøtemperaturer. Det må mer forskning til for å finne ut hvor stor risikoen er.

Mer grå stær med varmere hav

Sofie Charlotte Remø. (Foto: Torkil Marsdal Hanssen)

Fisk er vekselvarme. Sjøtemperaturen påvirker derfor både stoffskifte og vekst.

De siste årene er det registrert sammenhengende perioder med temperaturer på over 18 grader flere steder på Vestlandet og Sørlandet. I slike perioder må fisken bruke mer av fôret den spiser til vedlikehold i stedet for til vekst.

– Behovet for histidin er høyere i sjøvann enn i ferskvann. Nok histidin er spesielt viktig ved høye temperaturer, sier Remø.

Forsøkene hennes viser at smolt utvikler grå stær svært raskt dersom histidintilførselen i fôret blir for liten. I løpet av én måned i sjøvann utviklet 70-grams forsøksfisk så alvorlig grå stær at den ville hatt problem med å finne fôret og vokst til slaktestørrelse.

Ørret klarer å produsere mer NAH enn laks, og er ikke tilsvarende utsatt for øyelidelsen ved økte sjøtemperaturer.

Referanse:

Remø m.fl: Susceptibility of Atlantic salmon lenses to hydrogen peroxide oxidation ex vivo after being fed diets with vegetable oil and methylmercury, Experimental Eye Research 2011 May;92(5):414-24. doi: 10.1016/j.exer.2011.02.018.

 

Powered by Labrador CMS