Torbjørn Røe Isaksen vil se på pengestrømmen i Forskningsrådet. Marianne Aasen spør om nye forslag allerede skal komme i statsbudsjettet som blir lagt fram til høsten. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Khrono)

Regjeringen vil se på pengestrøm i Forskningsrådet

Marianne Aasen (Ap) spør om regjeringen tenker å endre rammebetingelser allerede fra budsjettet 2017.

I samarbeid med Khrono

 

I slutten av mai stilte Marianne Aasen (Ap) kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen et skriftlig spørsmål om en ekspertgruppe som skal se på finansiering av norsk forskning. Ekspertgruppen ble annonsert i revidert nasjonalbudsjett.

Forskningsrådets leder Arvid Hallén undrer seg også over ekspertgruppen, mens de fem eldste universitetene igjen brukte anledningen til å fremme behov for best finansiering til de største og beste universitetene.

Regjeringen vil se på Forskningsrådet

I sitt svar til Aasen skriver Torbjørn Røe Isaksen blant annet at «Regjeringen vil derfor ha en gjennomgang av systemet for tildeling av offentlige forskningsmidler under Norges forskningsråd. Det tas sikte på at gjennomgangen skal beskrive dagens situasjon og komme med forslag til endringer som bedrer kvaliteten og effektiviteten i bevilgningssystemet.»

Og han innleder med å skrive:

«Norges forskningsråd er et sentralt virkemiddel for regjeringen for å utvikle forskningssystemet. Evalueringen av Forskningsrådet fra 2012 viste at rådet oppnår gode resultater og bidrar til økt kvalitet i norsk forskning. Samtidig peker flere utredninger på at norsk forskning har potensial for å bli bedre.»

I sitt svar poengterer Isaksen også at ekspertgruppen skal ikke vurdere finansieringssystemet for universiteter og høyskoler på nytt.

Ikke fornøyd med svaret

Marianne Aasen har på bakgrunn av Isaksen svar stilt et nytt spørsmål til statsråden. Hun er nemlig bekymret for regjeringen allerede i forslag til statsbudsjettet for 2017 vil komme med konkrete forslag til endringer, som Stortinget da ikke får diskutert som en selvstendig sak. Marianne Aasen spør:

«Hvor raskt skal den varslede ekspertgruppa arbeide, er det meningen at den skal komme med forslag som allerede skal gjøre seg gjeldende denne høsten eller skal ekspertgruppa jobbe i et lengre perspektiv enn budsjettet for 2017?»

Og hun trekker fram i sin begrunnelse at selv om kunnskapsministeren skriver at regjeringen vil komme tilbake med sammensetning, mandat og tidspunkt for ferdigstillelse, så står det ingenting om hvem regjeringen skal komme tilbake til.

– Det står heller ikke noe om med hvilket perspektiv gruppa skal jobbe og om dette vil innebære en kraftig omlegging av Norges Forskningsråd, slik produktivitetskommisjonen er inne på, understreker Aasen overfor Khrono.

Overrasket i Forskningsrådet

Det er ikke bare Marianne Aasen som er overrasket over denne nye ekspertutredning av finansiering av forskning i Norge.

Direktør for Forskningsrådet, Arvid Hallén, sier at etter det han kjenner til er ikke ekspertgruppen som skal utrede dette oppnevnt ennå. Han sier også til Khrono at han har sett et utkast til mandat for gruppen, men da mandatet ikke er fastlagt kan han ikke uttalelse seg om hva gruppen skal utrede.

Da Marianne Aasen stilte sitt første spørsmål sa Hallén til Khrono:

– Forskningsrådet er overrasket over initiativet, og han la til:

– Men slik vi forstår det skal ekspertgruppen se på systemet for finansiering av forskning med særlig vekt på departementenes føringer på forskningsbevilgninger som går gjennom Forskningsrådet. Dette må vel sees som en oppfølging av Produktivitetskommisjonens analyser og som Forskningsrådet i sin høringsuttalelse har vært kritiske til. 

Denne artikkelen ble først publisert på khrono.no. 

Powered by Labrador CMS