Bioteknologiloven endres - kjør debatt!

Bioteknologiloven skal endres. Politikerne snakker om sorteringssamfunn, designerbabyer og om å bruke bioteknologien til å hjelpe syke mennesker. Forskerne entrer nå banen med perspektiver og resultater fra ny norsk forskning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte ut forslag til endringer i bioteknologiloven på høring i begynnelsen av april. Det er spesielt to forandringer som er viktige i forslaget fra Regjeringen:

- Regjeringen går inn for å tillate forskning på overtallige befruktede egg, herunder stamcelleforskning.

- Regjeringen vil åpne for å bruke preimplantasjonsdiagnostikk, genetisk undersøkelse av befruktede egg før de settes inn i livmoren, ved alvorlige arvelige sykdommer.

Splittelse

I en pressemelding fra helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad står det at Norge nå blir blant nasjonene som bruker bioteknologien til å hjelpe mennesker med alvorlige sykdommer.

Mediene har rapportert om splittelse både innad i regjeringen og mellom partiene på Stortinget om de foreslåtte endringene; begreper som designerbabyer, sorteringssamfunn og etisk uakseptabelt har florert.

For å skape bredest mulig debatt om de foreslåtte endringene entrer nå forskerne banen på et åpent seminar i Trondheim 26. april.

Etiske, samfunnsmessige konsekvenser

Det er forskningsrådsprogrammene Etikk, samfunn og bioteknologi (ELSA) og Funksjonell genomforskning (FUGE) som sammen med Bioteknologinemnda og Sosial- og helsedirektoratet arrangerer seminaret.

ELSA og FUGE finansierer begge ulike forskningsprosjekter som tar opp etiske og samfunnsmessige aspekter ved moderne bioteknologi.

"Stamceller"

Seminaret vil konsentrere seg om de etiske og samfunnsmessige dimensjonene ved preimplantasjonsdiagnostikk, forskning på befruktede egg og stamceller. Perspektiver og resultater fra aktuell norsk forskning innenfor områdene vil bli presentert og debattert.

Helse- og omsorgsdepartementet kommer selv for å informere om det arbeidet departementet har gjort i forbindelse med revideringen av bioteknologiloven, samt hvilke følger de foreslåtte endringene kan få. I forbindelse med at lovforslaget er på høring, er seminaret en gylden anledning til å bidra med synspunkter.

Bredt program

Programmet på seminaret er bredt anlagt og over ti foredragsholdere med ulik forskningsbakgrunn kommer for å belyse problemstillinger innenfor stamcelleforskning, preimplantasjonsdiagnostikk og forskning på befruktede egg bredest mulig.

Her er noen smakebiter:

- Professor Professor Arne Sunde ved NTNU tar for seg “Genetisk testing av befruktede egg, hvorfor, hvordan og hva får vi vite?”

- Førsteamanuensis Berge Solberg fra NTNU vil snakke om “Å velge barn med PGD: Hva er etisk akseptabel sortering?”

- Professor Lars Østnor fra Menighetsfakultetet vil snakke om “Humane embryoers moralske status med henblikk på stamceller til forskning og terapi - Et prosjekt i prosess”

- Professor Jan Helge Solbakk vil belyse “Etikk og transparens i stamcelleforskningen”

Les mer:

Program for seminaret.

FUGEs nettsider.

ELSAs nettsider.

Bioteknologiloven.

Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Høringsnotatet om endringer i bioteknologiloven.

Bioteknologinemnda.

Sosial- og helsedirektoratet.

Powered by Labrador CMS