Samler forskning og næringsliv i nord

- Nordnorsk næringsliv har et formidabelt potensial hvis kunnskap og samarbeid får stå i fokus, sier leder av Aksjonsprogrammet, Jan Roger Iversen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Jan Roger Iversen er leder av Aksjonsprogrammet.

For ett år siden startet Aksjonsprogrammet, et initiativ som skal få forskningsmiljøene og næringslivet til å samarbeide mer.

Ideen bak programmet er å bruke forsknings- og utviklingsmiljøenes kunnskaper til å skape nytt næringsliv, og til å styrke det allerede eksisterende næringslivet.

Det var Norut Gruppen, Universitetet i Tromsø og NorInnova som var initiativtakere til programmet. Sentrale samarbeidspartnere er Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Stor vilje til utvikling

I løpet av Aksjonsprogrammets første år har leder Jan Roger Iversen vært involvert i hele 26 ulike prosjekter som alle skal bidra til å øke samarbeidet mellom miljøene innen forskning- og utvikling (FoU) og næringslivet i nord.

Og arbeidet gir resultater. Iversen og hans samarbeidspartnere har blant annet bidratt til å få i stand faste strategimøter mellom FoU, fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

De har også vært delaktige i etableringen av Forum for bioteknologi og havbruk, et nettverk hvor en lang rekke bedrifter og forskningsinstitusjoner er deltakere. I tillegg arrangerer de møter om næringslivsutvikling og deltar i interne strategiprosesser.

- Det er artig å jobbe for miljøer som virkelig ønsker å utvikle seg og bli bedre, sier Iversen.

Nettverk for nyskaping

Aksjonsprogrammet har flere gode støttespillere i arbeidet. Iversen henviser ofte folk til NorInnova når det gjelder patenteringssaker eller forespørsler om rådgivning og kapital.

- NorInnova er en svært verdifull ressurs for alle i regionen som er i startfasen med sin forretningsidé. De har lang erfaring med å kommersialisere forskningsresultater, og vet hva som skal til for å lykkes.

Iversen karakteriserer samarbeidet mellom NorInnova og det nyetablerte TTO Nord AS som en vitamininnsprøyting for økt kommersialisering av forskningsresultat. Å bidra til å skape “det ufødte næringsliv” slik de gjør, er svært viktig både for regionens og landsdelens framtid, mener han.

Store utfordringer

Men samarbeid mellom to så ulike bransjer er slett ikke problemfritt. Kommunikasjonen mellom forskningsmiljøene og det tradisjonelle næringslivet er en stor utfordring. Ofte snakker man ikke samme språk, og begge sider må jobbe med å skape tillit.

- Det er ikke rart man snakker forbi hverandre, når man sjelden eller aldri har noe med hverandre å gjøre, sier Iversen med et smil.

Viljen til samarbeid er likevel voksende, og med litt tålmodighet og en god dialog tror Iversen at man med tiden kan øke den gjensidige forståelsen mellom de to grupperingene.

- Virkeligheten er kompleks og skiftende. Derfor må ingen av oss tro at vi har monopol på sannheten, enten vi befinner oss i næringslivet, på universitetet eller i instituttsektoren. Vi må være ydmyke og innse at vi må samarbeide mer for å lykkes, sier en engasjert Iversen.

- Dersom FoU og næringslivet blir dyktigere på dialog og samarbeid, kan vi hente ut resultater og som vi bare kan drømme om i dag. En viktig forutsetning er at vi i sterkere grad begynner å se på hverandre som ressurser, avslutter han.

Les mer…

Aksjonsprogrammets nettsider

Powered by Labrador CMS