Artikkelen om global oppvarming blir redigert langt oftere enn mindre kontroversielle vitenskapelige emner i nettleksikonet Wikipedia. (Foto: Berit Roald/NTB scanpix)
Artikkelen om global oppvarming blir redigert langt oftere enn mindre kontroversielle vitenskapelige emner i nettleksikonet Wikipedia. (Foto: Berit Roald/NTB scanpix)

Ustabil informasjon på Wikipedia

Politisk brennbare temaer som global oppvarming blir stadig endret i det demokratiske nettleksikonet.

En artikkel på Wikipedia kan alle redigere. Det er nettleksikonets styrke og svakhet.

Med flere enn 30 000 frivillige redaktører bare i den engelskspråklige versjonen er det en enorm dugnad som sikrer at informasjonen alltid er oppdatert. Hver måned gjør de tre millioner endringer i fire millioner artikler.

Samtidig er det vanskelig å hindre at noen feilinformerer.

Noen typer artikler får sjelden være i fred. De handler om vitenskapelige temaer som noen mener er tull. Det fant amerikanske forskere som studerte den engelskspråklige utgaven av Wikipedia.

Artikkelen om global oppvarming blir for eksempel redigert langt oftere enn artikkelen om standardmodellen i fysikk.

Sur artikkel

Sur nedbør ser også ut til å skape mye uenighet.

– I forskningsmiljøer er ikke sur nedbør et kontroversielt tema. Men Wikipedias artikkel om sur nedbør blir redigert nesten daglig, og noen ganger fører det til alvorlige feil, sier Gene E. Likens i en pressemelding.

Han har forsket mye på sur nedbør, og hadde sett seg lei på de mange feilene som ble lagt inn i Wikipedia-artikkelen om temaet.

Den ble stadig sabotert, som da noen byttet ut definisjonen av sur nedbør med «Sur nedbør er pølsevev» (load of bullshit).

Sammen med andre fagfolk gjorde han sitt beste for å rette opp igjen. Men kappløpet fortsatte hver dag i mange år.

Likens bestemte seg for å undersøke nærmere. Var det bare artikkelen om sur nedbør som var hjemsøkt? Eller var det et slags system i angrepene?

Store endringer om evolusjon

Sammen med en kollega plukket han ut det de regnet som tre kontroversielle temaer og fire ukontroversielle: Artikler om sur nedbør, global oppvarming og evolusjon forventet de at ville ha stadig skiftende innhold på nettstedet. Mens følgende temaer ble ansett som stabile: standardmodellen i fysikk, relativitetsteorien, kontinentaldrift og det heliosentriske verdensbildet, altså at jorda og andre planeter går i bane rundt sola.

De to tok for seg alle endringer som skjedde i årene mellom 2003 og 2012.

Og ganske riktig: Artikkelen om global oppvarming ble redigert to-tre ganger hver dag, og redaktørene endret mer enn 100 ord. Mens standardmodellen i fysikk bare fikk endret rundt ti ord i løpet av noen uker.

Artikkelen om evolusjon ble endret et par ganger om dagen, rundt 150 ord ble forandret. Det betyr at du kan få et ganske annet inntrykk av evolusjonen om du leser artikkelen om morgenen enn om kvelden.

Alle temaene som forskerne regnet med at noen ville oppfatte som kontroversielle, ble redigert oftere enn de ukontroversielle temaene.

Disse artiklene ble riktignok også lest langt oftere. Det kan påvirke hvor ofte de blir redigert.

– Ikke stol på oss

Wikipedia er klar over problemet, og skriver på egne nettsider at de ikke forventer at leseren stoler på dem: «Selv om noen artikler er av høy kvalitet, er andre bare søppel».

I dag merker Wikipedia artikler til en viss grad, for eksempel om de mangler referanser, men forskerne håper at nettstedet i framtida automatisk kan gjenkjenne kontroversielt innhold og merke det med en advarsel.

Inntil videre ber de studenter og andre som bruker nettstedet som kilde om ikke å stole for mye på informasjonen, særlig om temaer som kan være kontroversielle.

Referanse:

Adam M. Wilson og Gene E. Likens: Content Volatility of Scientific Topics in Wikipedia: A Cautionary Tale. PLOS ONE, 14. august 2015. DOI:10.1371/journal.pone.0134454

Powered by Labrador CMS