Norsk oljekompetanse ut i verden

NTNU og Universitetet i Stavanger samarbeider med Bangladesh og Mosambik for å utdanne petroleumsingeniører i Asia og Afrika.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

NOMA

Norads program for masterstudier (NOMA) er et program som skal gi finansiell støtte til å utvikle og drive masterprogrammer i utviklingsland gjennom samarbeid mellom lokale og norske høyere utdanningsinstitusjoner

• Programmet er finansiert av NORAD og administrert av SIU

• NOMA har et budsjett på 343 millioner norske kroner.

• Det aktuelle masterprogrammet har tittelen MSc-sandwich programme within the petroleum sector in Asia and Africa.

 

Forskningsbasert kopetanse innen petroleumsfag er mangelvare ved mange asiatiske og afrikanske universiteter.

Et masterprogram  ble startet i 2006 for å møte nettopp dette behovet. Så langt har seks studenter fra Bangladesh fullført graden sin.

I regi av Norads program for masterstudier (NOMA), samarbeider de norske universitene med Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) og Universidade Eduardo Mondlane (EMU) i Mosambik. 

Målet er å heve kompetansen og utdanne flere spesiealister her.

— Avansert petroleumsforskning er nedprioritert i Bangladesh, sier den tidligere studenten Farhana Akter.

Hun er den eneste kvinnelige studenten fra Bangladesh som har deltatt i studieprogrammet siden det ble startet.

Vil skape entusiasme rundt forsking

Akter ble tatt opp som NOMA-student etter endt utdanning som kjemiingeniør og tilbrakte deler av studietiden i Norge.

Nå jobber hun som universitetslektor ved Shahjalal University of Science and Technology, ett av hjemlandets offentlige toppuniversiteter. Hun har ambisjoner om å løfte frem avansert forskning overfor studentene sine.

— Jeg ønsker å skape entusiasme rundt forskning. I undervisningen har jeg muligheten til å gi studentene mine realistisk veiledning allerede på introduksjonsstadiet. Det er viktig å velge karrierevei tidlig, sier hun.

Akter beskriver det å studere i Norge som en av de største opplevelsene i livet. Veldig få kvinner tar høyere utdanning i Bangladesh, og ingeniørstudier er typisk mannsdominert. Farhana Akter er en av svært få kvinner som har oppnådd en internasjonal ingeniørgrad.

— Kvinner blir sjelden oppmuntret til å reise ut av landet for å studere. Jeg er heldig som har en familie som oppdro meg på tvers av de sosiale normene; jeg ville ikke kommet så langt uten støtte fra dem.

Bygger internasjonale relasjoner

Professor Mohammed Tamim, leder ved BUETs Petroleum and Mineral Resource Engineering Department, forteller om en enorm mangel på kompetent arbeidskraft innen petroleumssektoren i Bangladesh.

Trolig ligger det et stort potensial i landets petroleums- og mineralressurser, men på grunn av den akutte mangelen på arbeidskraft har det så langt vært vanskelig å drive utvinning og produksjon.

I dag er industrien for det meste drevet av mennesker med lite kunnskap om oljevirksomhet. Det typiske er at ingeniører med mekanikk- og kjemibakgrunn fyller kompetansehullene.

— For oss betyr deltakelse i dette prosjektet ikke bare at vi får tilført menneskelige ressurser - vi bygger viktige akademiske relasjoner også, han.

Må returnere til hjemlandet

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Professor Tamim er svært fornøyd med at mastergraden øker institusjonens internasjonale samarbeid.

Målet er også at de uteksaminerte, som må fullføre graden innenfor stramme tidsrammer, skal returnere til Bangladesh etter studieoppholdet i Norge for å jobbe i petroleumssektoren der.

Hjerneflukt-problematikken er utbredt og ble nøye vurdert da man utformet masterprogrammet.

— Studentene er forpliktet til å returnere til hjemlandet for å jobbe her i minst to år. Selv om bare førti prosent av masterstudentene kommer tilbake, vil det likevel være til stor nytte, sier han.

Seks studenter fra Bangladesh har fullført graden sin ved NTNU og ved Universitetet i Stavanger siden BUET ble med i NOMA-programmet i 2007. I tilleg til universitetslektor Farhana Akter, tar en av studentene doktorgraden ved NTNU. De fire andre jobber innenfor petroleumsfeltet i privat eller offentlig sektor.

I følge professor Tamim går samarbeidet med de norske universitetene veldig greit. Foreløpig følger studentene som tas opp en justert utgave av den norske utdanningsmodellen. I fremtiden vil de to universitetene utenfor Norge gradvis ta over ansvaret.

Den unge bangladeshiske lektoren Farhana Akter er overbevist om at forskning er avgjørende for utvikling.

— Nå som vi har blitt introdusert til de norske fakultetene og deres forskning, metodologi og data er det mulig for oss å anvende kunnskapen i våre lokale forskningsprosjekter, sier Tamim.

Fakultetet hans har nylig søkt om petroleumsmidler fra den norske regjeringen som er rettet mot ingeniørstudenter innen petroleumsfaget fra utviklingsland.

— I søknaden bygger vi på erfaringene fra NOMA-programmet, slik at studentene også her skal fullføre graden sin i et godt akademisk miljø og bidra til kompetanseheving i hjemlandet, legger han til.

Powered by Labrador CMS