Globale framskritt mot barnearbeid

På tolv år har antallet barnearbeidere i verden blitt redusert med en tredel, sier ny FN-rapport. Den viser store framskritt i kampen mot barnearbeid.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er gjort store framskritt i arbeidet mot barnearbeid, viser ny FN-rapport. I mange land er barnearbeid likevel fortsatt vanlig, ikke minst i landbruket. Bildet er fra India. (Foto: iStockphoto)

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO slår fast i ny rapport at antallet barn som må bruke en stor del av barndommen på arbeid har gått markert ned det siste tiåret.

I 2012 var det 168 millioner barnearbeidere i verden. Det er en betydelig nedgang siden 2000, da det tilsvarende tallet var 246 millioner.

Nedgangen er markert i alle deler av verden og den positive trenden har ikke blitt brutt av finanskrisa fra 2008.

Det pågår et omfattende internasjonalt arbeid for å avskaffe barnearbeid. Mange land har sluttet seg til internasjonale avtaler og innført nasjonale lover. Selv om man altså har gode resultater, viser tallene også at problemet på ingen måte er løst.

Ikke fort nok

Generaldirektør Guy Ryder i FN-organet ILO sier i en pressemelding at verden går i riktig retning - men at det ikke går fort nok.

- Om vi mener alvor med å gjøre slutt på barnearbeid i overskuelig framtid, trenger vi en betydelig opptrapping på alle plan, sier Ryder.

Verden har satt som mål å gjøre slutt på de verste og farligste formene for barnearbeid innen 2016. Med dagens tempo ligger vi ikke an til å nå det målet.

Verst i Afrika

Ifølge rapporten er 11 prosent av verdens barn i alderen sju til 17 år involvert i barnearbeid, mot 16 prosent i 2000. Verst er situasjonen i Afrika sør for Sahara, der én av fem barn arbeider.

Men også i Afrika sør for Sahara er det store framskritt og både hyppigheten av barnearbeid og det faktiske antallet barn som må arbeide har gått betydelig ned.

Tallene i rapporten er globale anslag basert på nasjonale studier av husholdninger i 53 ulike land i perioden 2008 til 2013.

Ikke inkludert

En ung indonesisk mann sveiser et stålgjerde uten beskyttelse for øynene eller annet verneutstyr. (Foto: iStockphoto)

Barn som driver lett arbeid - betalt eller ubetalt - noen timer i uka er ikke inkludert i tallene. Det er kun mer omfattende og slitsomt arbeid som er omfattet, selv om rapporten mangler en helt klar definisjon.

Rapporten viser at flertallet av verdens barnearbeidere ikke arbeider i fabrikker, men i landbruk og servicesektoren. En firedel er ansatt i lønnet arbeid mens to tredeler er ulønnede deltakere i familieøkonomien.

Barnearbeid er mest utbredt i de fattigste landene, men finnes også i rikt monn i mellominntektsland. Uavhengig av land, er det ofte barn fra de fattigste familiene som må arbeide.

- Tapt skolegang verst

Økonomiprofessor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo er ekspert på fordelingsspørsmål og arbeidsliv. Han sier at det verste med barnearbeid ikke er arbeidet i seg selv, men om det går ut over barnas mulighet til utdanning og eventuelt helsa deres.

Om barna fratas mulighet for utdanning kan effekten både for den enkelte og for samfunnet bli svært negativ.

- Det kan fort bli en fattigdomsfelle, sier Moene til forskning.no.

Moene er positiv til metodene som er brukt i den ferske ILO-rapporten. Samtidig sier han at problemet kunne vært målt på en annen måte. I stedet for å gjøre anslag over antall barn i lønnet eller ulønnet arbeid kunne man sett på effekten i form av hvor mange barn som faktisk mister skolegangen.

- Den beste måten å måle disse tingene på er ved å spørre hvilken effekt det har for barna, sier Moene.

Han sier at gratis mat og helsesjekk på skolen har vist seg blant de mest effektive tiltakene mot skadelig barnearbeid.

Referanse:

International Labour Office, ILO International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC): “Making progress against child labour - Global estimates and trends 2000-2012”, ILO, Genève 2013.

Powered by Labrador CMS